Casuïstische Conferenties


De casuïstische conferenties worden gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Vanaf 18.00 uur staat een buffet gereed. U vindt de zaalruimte aangegeven op het indicatiebord in de centrale hal van het Beatrixgebouw.


Voor uw agenda hierbij de conferenties in 2017:
 
Dinsdag 4 april
Maandag 13 november, aansluitend aan de voortgangstoets

Gezien het hoge niveau van deze conferenties adviseren wij u deze data nu reeds in uw agenda te noteren. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u ter plaatse vragen een presentielijst te tekenen.

Locatie van de conferentie:
Beatrixgebouw - Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon 030 - 295 59 11

  

Klik hier voor route-informatie met het Openbaar Vervoer.

Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.