Disclosure slide


Om ervoor te zorgen dat sprekers voldoen aan de huidige eisen van openbaarmaking (CGR/IGZ) van eventuele banden met de industrie is het verplicht om een standaard ‘disclosure-slide' op te nemen in het begin van uw presentatie zodat sprekers op een uniforme wijze banden bekend kunnen maken.

De IGZ ziet formeel toe op het gebruik van de disclosure slide door sprekers tijdens Nederlandse nascholingsbijeenkomsten.

- Artsen die geen banden hebben kunnen volstaan door op de eerste slide van hun presentatie ‘geen belangenverstrengeling' te vermelden.
- Artsen die wel banden hebben met de industrie krijgen het verzoek om de ‘disclosure-slide' naar waarheid in te vullen en in hun presentatie op te nemen.

Download hier een voorbeeld met uitgebreide uitleg van een disclosure slide

Click here for an English version of the slide and explanation.

Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.