NESPEN Prijs

NESPEN-proefschriftprijs

NESPEN reikt vanaf 2014 jaarlijks een prijs (groot € 500,-) uit voor het beste proefschrift op het  gebied van klinische voeding en metabolisme. Om voor deze prijs in aanmerking te komen zal het proefschrift door de promovendus ingestuurd moeten worden naar het secretariaat van NESPEN (secretariaat@nvge.nl) . De binnengekomen proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit bestuursleden van NESPEN. De inzender zal een korte samenvatting t.b.v. van de website van NESPEN (ca. 300 woorden), in persberichtstijl en begrijpelijk voor 'nietingewijden’ moeten aanleveren.
De inzender moet lid zijn van NESPEN en bij voorkeur al een keer een presentatie hebben gehouden bij een van de bijeenkomsten van NESPEN (abstractbijeenkomst, symposium). 
De ontvangen samenvattingen worden geplaatst in het proefschriftenarchief op de website van NESPEN, gelieve uw aanvraag daarom zowel schriftelijk als digitaal in te zenden.
NESPEN wil door uitreiken van deze prijs onderzoek op gebied van klinische voeding en metabolisme ondersteunen.

In 2017 zal NESPEN het ESPEN congres ontvangen in ’s Gravenhage en hoopt dat een groot aantal Nederlandse onderzoekers hier een bijdrage aan kan leveren.

NESPEN-prijs voor abstracts

Tijdens de vergaderingen van NESPEN wordt traditioneel een prijs uitgereikt voor het beste abstract. De abstracts worden allereerst volgens de gebruikelijke procedure van de NVGE door de reviewers bekeken. Daarna wordt van de abstracts die zijn ingestuurd voor NESPEN, door het bestuur een aparte score gemaakt die resulteert in de uitslag voor de prijs. Vanaf voorjaar 2012 zaL deze prijs de vorm hebben van een ESPEN travelgrant.
 

EERDERE PRIJSWINNAARS:

2017

Prijzen voorjaarsbijeenkomsten NESPEN
Op vrijdag 24 maart is door NESPEN een abstractbijeenkomst en symposium georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de jaarlijkse prijzen uitgereikt:
Proefschriftprijs  aan mevr. dr. Dorian Kerklaan (EMC / Gelre ziekenhuizen): could less be more? Nutritional support in critically ill children.
Abstractprijs aan dhr. drs. Rob van Gestel (MUMC) Cholestatic liver injury during critical illness: disturbed enterohepatic bile salt signaling in patients with diarrhea

2010

Tijdens de najaarsbijeenkomst van 2010 is de jaarlijkse prijs uitgereikt:
Abstractprijs gewonnen door mw. Dr. Michelle Versleijen uit het UMC St Radboud te Nijmegen. Download het bestand hieronder voor een samenvatting van het winnende abstract.
→ Download PDF ( PDF-file, 63kB)

2009

De NESPENprijs voor het beste abstract ingestuurd voor de najaarsvergadering 2009 is gegaan naar Mechteld Vermeulen uit het VUMC met de titel 'Arginine/ADMA is a predictor for cardiac output in septic shock patients'. De nieuwe voorzitter van NESPEN Dr. Geert Wanten, reikt haar na de abstractbijeenkomst de prijs uit.

2008

Deze zal worden uitgereikt aan het best scorende abstract in de najaarsvergadering. Voedingsabstracts die worden ingezonden voor het voorjaarscongres zullen derhalve niet meedingen naar de prijs.

2007

Tijdens het voorjaarcongres van 2007 honoreerde NESPEN het beste voedingsabstract met een prijs van € 500,-.
Deze prijs werd uitgereikt aan mevr. N. Wierdsma diëtist afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, VU medisch centrum Amsterdam, met het abstract: Faecal weight to diagnose malabsorption at the Intensive Care Unit. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met A.A. van Bodegraven en R.J.M. Strack van Schijndel.
Een foto van de prijsuitreiking kunt u hier downloaden