In memoriam Eric Wesdorp

vrijdag, 3 november, 2017

Op 17 oktober jl overleed op 70-jarige leeftijd onze collega MDL-arts Eric Wesdorp.

Eric kwam uit een Amsterdams artsengezin. Zijn vader was huisarts en hij was de

jongste van drie broers, die ook arts werden: Jan werd cardioloog en Rob chirurg,

In 1964 ging hij Geneeskunde studeren aan de UvA en besloot in datzelfde jaar te gaan

roeien bij Nereus, waar hij deel uitmaakte van de eerstejaarsacht, die in de jaren daarna

uitgroeide tot een topploeg, die in 1968 deelnam aan de Olympische Spelen in Mexico.

Daarna heeft hij nog vele jaren geroeid in een veteranenacht en was hij zeer actief bij

Nereus, als coach en bestuurslid.

Ondanks deze tijdrovende sportieve activiteiten kon hij zonder enige vertraging zijn

studie afronden en kwam hij in opleiding tot internist in het oude Binnengasthuis.

In 1976 kwam hij voor een stage Gastroenterologie in het Wilhelmina Gasthuis onder de

vleugels van de jonge Guido Tytgat. Hij werd enthousiast voor deze nieuwe dynamische

en niet hierarchische afdeling en het vakgebied Maag- Darm en Leverziekten, dat veel

beter dan de Interne Geneeskunde paste bij zijn karakter en flamboyante stijl.

In 1979 ging hij als gastroenteroloog werken in het Andreasziekenhuis, dat later Lucas-

Andreasziekenhuis werd. Hij heeft Amsterdam nooit verlaten en bleef er tot zijn

pensionering in 2012.

In 1983 promoveerde Eric op het onderwerp: “Advances in Diagnosis, Medical- and

Operative Endoscopical Treatment of Esophageal Disorders”.

Hij heeft zeer veel betekend voor ons vakgebied, vooral in Amsterdam en omgeving. Hij

was medeoprichter van de Amsterdamse Gutclub en van het blad “Het Amsterdams

Darmkanaal”.

Hij organiseerde in grootse stijl ontelbare nascholingscursussen voor huisartsen en

specialisten in binnen- en buitenland.

Daarnaast bleef hij een actief sporter totdat zijn ziekte dat niet meer mogelijk maakte:

Roeien en fietsen. Hij voltooide zelfs, als niet-hardloper, met een groepje collega’s de

New York Marathon.

“Daddy Cool” en een “Combinatie van branie en zorgzaamheid” stond er in de

overlijdensadvertentie.

Na een door Eric zelf geregisseerde afscheidsbijeenkomst voer zijn kist in een boot over

de Amstel, een traject, dat hij meer dan duizend keer in een roeiboot had afgelegd. De

vlaggen bij de roeiverenigingen hingen er halfstok.

Eric leeft voort in vier zeer talentvolle kinderen. Hij was een liefdevolle en toegewijde

echtgenoot van onze collega Nancy.

We zullen hem zeer missen.

Joep Bartelsman.