In memoriam Reinhold W Stockbrügger

maandag, 26 februari, 2018

In memoriam Reinhold W Stockbrügger

22-08-1941 / 31-01-2018

Reinhold, geboren in Bunde, Duitsland, studeerde geneeskunde in Munster en Uppsala, behaalde zijn arts diploma in 1969 en specialiseerde zich aan de Universiteitskliniek van Göteborg, Zweden, tot internist en gastroenteroloog, nadat hij een jaar stage in de psychiatrie had gelopen en als een van de pioniers in Europa coloscopieën verrichtte. In 1976 verdedigde hij zijn thesis: “ Aspects of chronic atrophic gastritis”. Hij werd hoofd van de endoscopie afdeling van het Sahlgrensa Universiteitsziekenhuis te Göteborg en kon, middels een post-doc grant, 2 jaar aan het werk in het Middlesex Hospital bij Peter Cotton. Na nog 5 jaar in Göteborg te hebben gewerkt, werd hij in 1985 aangesteld als hoofd van de Rehabilitations Klinik fur Innere Medizin und Gastroenterologie, de Marbachtal Klinik, in Bad Kissingen, waar hij talrijke research projecten van de grond kreeg en multi-disciplinair samenwerken tot zijn specialiteit maakte. Via Robert Jan Brummer werd hij geïnformeerd over de op te richten afdeling Gastroenterologie in Maastricht en per 1 september 1990 werd hij daar benoemd als gewoon hoogleraar interne geneeskunde en gastroenterologie. Kort hierop werd ook de bevoegdheid voor de opleiding tot gastroenteroloog aan universiteit en ziekenhuis te Maastricht verkregen. Gedrieën werd hiermee een start gemaakt.

Wetenschappelijk was hij nog altijd sterk gericht op maagzuurproductie, atrofische gastritis, bacteriële overgroei, pre-cancereuze aandoeningen, motiliteit, funtionele maagdarm ziekten, coloncarcinoom, en chronische ontstekingsziekten van de darm, met name IBD. De eerste proefschriften onder zijn begeleiding getuigen hiervan.

Het onderzoek naar functionele maagdarm ziekten kreeg een vervolg in het opzetten van de Med Psych afdeling, een initiatief van prof H van Praag en Reinhold naar Amerikaans model, met Robert Jan Brummer als verantwoordelijk MDL-arts, en Adriaan Honig als verantwoordelijk psychiater. Een afdeling die nu een belangrijke positie inneemt binnen de MDL zorg in het MUMC+

Ook het opzetten van IBD-ZL (Zuid Limburg) , met Maurice Russel, nu MDL-arts, en de collega’s MDL-artsen en internisten van de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, is van grote waarde gebleken. Meer dan 90% van de patiënten wonend bezuiden Echt, met voornamelijk M Crohn of colitis ulcerosa, zijn hierin geïncludeerd en dit heeft een schat aan gegevens opgeleverd t.a.v ondermeer epidemiologie, ziektebeloop en behandeling en geleid tot een hoog niveau van de zorg voor patiënten met IBD en tot meer basaal wetenschappelijk onderzoek en talrijke publicaties en proefschriften.

Al in de tachtiger jaren werd door Reinhold endoscopische screening op coloncarcinoom verricht in de Marbachtal Klinik middels sigmoidoscopie. In Maastricht kreeg de screening een vervolg middels coloscopie bij medewerkers van het academisch ziekenhuis. Ook bij de voorbereidingen om tot een landelijke screening op coloncarcinoom te komen, was de Maastrichtse groep betrokken.

Reinhold was altijd enthousiast en nauw betrokken bij de opleiding, het onderwijs, de wetenschap en de zorg en hij leek onvermoeibaar. Hij reisde nog altijd veel door heel Europa in het kader van zijn functies binnen de UEGF, recentelijk als voorzitter van de “Public Affairs commissie” en als lid van de “Committee for the assigment of European CME credits”.

Daarbij is hij sedert 2008 chief editor van het European Journal of Gastroenterology.

Hij introduceerde met veel enthousiasme en succes het Maastrichtse “Problem Based Learning” aan de universiteit van Ferrara. Italiaanse en Maastrichtse studenten doen mee aan diverse onderwijsblokken zoals “ Digestive Disorders in the Developing World”. Op www.UniFe.it wordt hij waardig herdacht en bedankt door zijn Italiaanse collega’s.

Veel van zijn initiatieven en werk passeerde de revue en werd uitgebreid besproken en bediscussieerd tijdens het symposium en de aansluitende festiviteiten rond het 25 jarig jubileum van de academische MDL zorg en opleiding in Maastricht. Er was alom waardering en lof over de wijze waarop Reinhold de afdeling heeft weten op te bouwen waardoor een verdere uitbouw tot een MDL afdeling van hoog niveau mogelijk is gebleken.

Toen wij afgelopen jaar in Ferrara spraken over de toekomst bleek hij vol ideeën en alweer druk bezig om, met zijn Italiaanse vriend en collega Sergio Gulini, de opleiding tot MDL-arts in sub-Sahara Africa, zoals hij het noemde, op te bouwen aan de MUHAS in Dar es Salam in Tanzania door het opzetten van een twee jarige Master Specialty.

Het heeft niet zo mogen zijn. De behandeling van een plots ernstige ziekte leidde niet tot genezing maar tot een niet voorzien beloop. Ook al is Reinhold al meer dan 10 jaar met emeritaat, hij heeft altijd veel vrienden gehouden in Maastricht die hem zeer zullen missen. Dit geldt nog veel meer voor Graziana, Philippe en Stefanie. Al reisde Reinhold veel, het zal niet meer hetzelfde zijn in het huis in de polder nabij Ferrara. We missen een MDL arts met Europa als werkterrein, een onderzoeker, teacher, een zeer beminlijk mens en bovenal een liefhebbend echtgenoot en vader.

We zijn dankbaar voor alle jaren samenwerking , de goede herinneringen en de mooie momenten die we samen mochten beleven.

Robert Jan Brummer

Wim Hameeteman