In memoriam Remco van den Boomgaard (1944-2018)

vrijdag, 9 februari, 2018

In memoriam Remco van den Boomgaard (1944-2018)

Op 4 februari overleed op 73-jarige leeftijd onze collega MDL-arts Remco van den Boomgaard. Remco was afkomstig uit Hulst, Zeeland. Hij heeft zijn opleiding tot MDL-arts gevolgd in het Academisch Ziekenhuis Leiden met de markante professor Karel Haex als leermeester en Joke Kreuning als endoscopie supervisor. Remco behoort tot de pioniers onder de MDL-artsen: in de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw waren er nog geen 40 MDL-artsen werkzaam in Nederland en was MDL-ziekten vooral een academisch vakgebied. Remco vestigde zich als eerste MDL-arts in het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag, in de jaren tachtig. Hij onderhield een innige band met de Leidse MDL-kliniek, met Joke Keuning en Irene Weterman en later Gerrit Griffioen. Remco was actief lid van de “International Duodenal Club”: een groep experts uit de tijd dat duodenale aandoeningen nog veel voorkwamen als gevolg van zuurproductie en een hoge Helicobacter prevalentie.

In 1993 schreef hij samen met journalist Simon van der Heide een MDL klassieker: een zeer lezenswaardige boek over de historie van de toen 80-jarige Gastro-enterologie in Nederland met als titel: “Niet uit geestelijke armoede maar streven naar meesterschap”.

Bescheiden als Remco was, gaf hij aan dat “dit boek de basis moge vormen voor een compleet naslagwerk over de historie van de MDL in 2013, bij het 100 jarig bestaan”. Een vooruitziende blik: dat grote boek is er gekomen in 2013 bij ons 100 jarig bestaan. Remco heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd!

We zijn Remco veel dank verschuldigd voor zijn inzet en toewijding aan de patiënten zorg, aan ons specialisme, aan onze organisatie en aan onze geschiedschrijving.

We wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ad Masclee, voorzitter NVMDL