Cursorisch Onderwijs

Het cursorisch onderwijs valt onder auspiciën van het Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.
De geplande data voor de komende jaren vindt u via de congresagenda.

Leden van de onderwijscommissie:

Prof. dr. U.H.W. Beuers, voorzitter, MDL-arts, AMC, Amsterdam
Mevr. dr. C.M. Bakker, MDL-arts, Atrium MC, Heerlen
Drs. K. van Hee, aios MDL, Radboud UMC, Nijmegen
Dr. J. Heisterkamp, chirurg, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Dr. M.A.J.M. Jacobs, MDL-arts, VUmc, Amsterdam
Dr. P.J.F. de Jonge, aios MDL, EMC, Rotterdam
Mevr. dr. A.M.J. Langers, MDL-arts, LUMC, Leiden
Dr. B. Oldenburg, MDL-arts, UMCU, Utrecht
Mevr. dr. R.E. Pouw, aios MDL, AMC, Amsterdam
Dr. B.J. Veldt, MDL-arts, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

De commissie organiseert het cursorisch onderwijs voor aios MDL tijdens de voor- en najaarsvergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie in NH Koningshof te Veldhoven. De cyclus omvat een onderwijsprogramma gekoppeld aan het nieuwe onderwijscurriculum MDL (rapport Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten). In de opleiding tot MDL-arts moet een AIOS verplicht 6 van de 8 aangeboden cursussen volgen.

Data cursussen in 2016:

Vrijdag 18 maart (let op: eenmalig op vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur)
Het programma is vanaf medio januari 2016 op deze plaats te vinden.

Thema: Spoedeisende MDL-zorg

I. De gastrointestinale bloeding
II. Acute accidenten en de acute buik
III. Preventie en behandeling van iatrogene complicaties

Het cursorisch onderwijs vindt in het najaar plaats op woensdag 5 oktober.

medium_CRKBO_Instelling.jpg
Op het cursorisch onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs leveringsvoorwaarden van toepassing.

Leveringsvoorwaarden:

• Na inschrijving geldt een termijn van 14 werkdagen bedenktijd (op voorwaarde dat registratie één maand voor de activiteit plaatsvindt)  waarbinnen bij annulering het inschrijfgeld voor 100% wordt gerestitueerd dan wel niet wordt geïncasseerd.
• Na 7 dagen zal bij annulering het cursusgeld voor 50% worden gerestitueerd, mits tenminste 14 dagen voor aanvang van de activiteit. Deze restitutie vindt binnen drie weken plaats
• Betaling geschiedt zo mogelijk per vooruit betaling (incasso).
• Persoons- en andere gegevens van cursusdeelnemers worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Klachtenregeling:

• Eventuele klachten met betrekking tot geleverde diensten moeten binnen 14 dagen schriftelijk aan het secretariaat van de NVMDL, Postbus 657, 2003 RR Haarlem,  kenbaar worden gemaakt. 
• Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
• Op een klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd, waarbij er naar gestreefd wordt de klacht binnen een termijn van 8 weken af te handelen. Indien meer tijd nodig is voor onderzoek, dan zal de deelnemer hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarnaast zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
• de NVMDL  voorziet in een klachtenprocedure met een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
• Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard