Researchprijs

Researchprijs

NVGE Gastrointestinale Research prijs 2017 


Onderscheiding voor wetenschappelijk onderzoek binnen de gastro-enterologie.

Voor de Gastrointestinale Research Award 2017 kunnen proefschriften worden ingestuurd voor in 2016 gepubliceerde academische proefschriften. Voor deze prijs komen Nederlandse onderzoekers werkend in Nederland of in het buitenland en buitenlandse onderzoekers werkend in Nederland, in aanmerking.
De inzender dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie of de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie.
De inzending kan alleen de vorm hebben van een academisch proefschrift. Een onafhankelijke jury beslist over de toekenning van de prijs. Het oordeel van de jury is bindend.
De jury nodigt de kandidaten uit hun publicaties in 6-voud met een bijgevoegde samenvatting in de Engelse taal van maximaal 300 woorden te sturen naar:

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
t.a.v. Dr. J.J. Keller, secretaris
Postbus 657 - 2003 RR Haarlem

Deadline:  1 januari 2017

De Gastrointestinale Research prijs 2017 bedraagt € 1.500,-. Daarnaast is er nog een prijs van € 500,- beschikbaar gesteld. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie in 2017 waarbij de winnaar een 10 minuten durende 'ere-voordracht' zal houden.


Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.