Sectie Gastrointestinale Oncologie

Oprichting Sectie Gastrointestinale Oncologie een feit

Bij de voorjaarsvergadering 2012 is formeel de Sectie Gastrointestinale Oncologie opgericht.
Het bestuur van de NVGE heeft besloten tot oprichting nu de oncologische zorg in Nederland zich steeds verder ontwikkelt. Dit geldt zeker ook voor de gastrointestinale oncologische zorg, waarbij naast registratie van verschillende behandelingsuitkomsten van alle colorectale maligniteiten in de DSCA (Dutch Colorectal Surgical Audit), ook de registratie van deze parameters betreffende oesofagus- en maagcarcinomen in de DUCA (Dutch Upper GI Cancer Audit) gestart is. De NVvH heeft het voortouw genomen in de normering van verschillende behandelingen, en de NVMO en NVRO lijken dit initiatief nu over te nemen. Ook de NVMDL zal haar leden een voorstel omtrent de minimum eisen voor MDL-oncologische zorg doen. Het doel van de Sectie Gastrointestinale Oncologie is het bieden van een multidisciplinair platform voor wetenschappelijk onderzoek aangaande de gastrointestinale oncologie, zoals preventie, vroegdiagnostiek, palliatie, endoscopische technieken, multidisciplinaire zorg, chemotherapie, chirurgie, radiotherapie, beeldvorming en klinische en moleculaire genetica.
Het bestuur van de sectie wordt gevormd door:

Dr. A. Cats, voorzitter
Drs. C.C.G. van Enckevort, secretaris
Dr. G.H. de Groot, penningmeester
Prof. dr. M.J. Bruno, lid
Dr. K.M.A.J. Tytgat, lid
Dr. J.M. van Dieren, lid
Prof. dr. J.H. Kleibeuker, lid
Drs. R.W.M. Schrauwen, lid


Geinteresseerden kunnen zich voor het lidmaatschap van de sectie aanmelden via een mail aan secretariaat@nvge.nl (o.v.v. naam en werkinstelling). Aan het sectielidmaatschap zijn geen aanvullende kosten verbonden.


Link naar Dutch Colorectal Cancer Group: www.dccg.nl
 
Jaarverslag 2015 ( PDF-file ) 

Jaarverslag 2014 ( PDF-file )
 

Jaarverslag 2012 ( PDF-file )

Huishoudelijk reglement sectie Gastrointestinale Oncologie NVGE ( PDF-file )
JAAROVERZICHT ONCOLOGISCHE CONGRESSEN:


Januari
• The Gastrointestinal Cancers Symposium
Verenigde Staten
http://www.gicasym.org

• GI Masterclass
Engeland
http://www.gimasterclass.nl


Februari
• Interdisciplinair Congres van de NVCO, NVMO en NVRO: Therapie op Maat
 Nederland
http://www.congresscare.com

• Gezamenlijke DCCG, DOCG, DGCG, DPCG dag: 4D congres
 Nederland
http://www.congresscare.com


April
• AACR Annual Meeting
Verenigde Staten
http://www.aacr.org


Mei
• ASCO Annual Meeting
Verenigde Staten
http://www.asco.org


Juli
• World Congress on Gastrointestinal Cancer ESMO
Barcelona, Spanje
http://www.worldgicancer.com

September
• 17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress
Europa
http://www.ecco-org.eu
http://www.esmo.org
(2-jaarlijks)


November
• Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen
Arnhem, Nederland
http://www.congresscare.com

• European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress (EMCCC)
Europa
www.asco.org/meetings
(2-jaarlijks)

 

 

 

 

Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.