Sectie Inflammatoire DarmziektenOprichting Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD)
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2012 is de voormalige werkgroep IBD van de NVGE overgaan in een formele sectie van de NVGE. Het bestuur van de NVGE heeft daartoe besloten nu de ontwikkelingen in de IBD zorg steeds sneller gaan en de NVGE het platform wil zijn waar wetenschappelijke uitwisseling van deze snel toenemende kennis plaatsvindt. Tijdens de voor- en najaarsvergaderingen zal de sectie IBD wetenschappelijke vergaderingen organiseren. De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral op klinisch wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten. Basaal IBD-onderzoek dient bij voorkeur in het voorjaar bij de sectie experimentele gastroenterologie (SEG) te worden ingediend. Het programma wordt in het voorjaar ook met de DEGH-meeting afgestemd. In het najaar vormt de sectie een platform voor zowel klinisch als resterend basaal wetenschappelijk onderzoek naar IBD. Tevens zal de sectie iedere najaarsvergadering invulling geven aan een IBD nascholingssymposium.


Bestuur:
Voorzitter: Prof. dr. C.J. van der Woude (Erasmus MC, Rotterdam)
Secretaris: Dr. I.A.M. Gisbertz (Bernhoven, Oss)
Algemeen bestuurslid: Dr. M.W. Mundt (Flevoziekenhuis, Almere)
Algemeen bestuurslid: Dr. M.J. Pierik (Maastricht UMC)
Volgens het huishoudelijk reglement (link naar HR) zijn de bestuursleden uit zowel universitaire als niet universitaire centra afkomstig.

Nieuwe leden* kunnen zich via een mail aan
secretariaat@nvge.nl aanmelden o.v.v. naam en werkinstelling. 

Jaarverslag 2012 ( PDF-file )
Jaarverslag 2013 (PDF-file  )
Jaarverslag 2014 (PDF-file  )
Jaarverslag 2015 (PDF-file  )
* Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie - en dus de Sectie - kunnen zijn: artsen en andere academici met belangstelling voor de gastroenterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering, voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

 

Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.