Algemene informatie

NVGE

Het doel van de vereniging is:

  • bevordering van onderzoek naar en verruiming van de kennis van de biologie en pathologie van de spijsverteringsorganen;
  • de bevordering van de toepassing van deze kennis;
  • de behartiging van de belangen van haar leden.

Hoe worden de doelstellingen bereikt?

De vereniging tracht de doelstellingen te bereiken door:

  • wetenschappelijke bijeenkomsten te houden;
  • het in die bijeenkomsten verhandelde te publiceren;
  • het oprichten en stimuleren van secties en van werkgroepen ter bevordering van de kennis van onderdelen van de gastro-enterologie;
  • zich met gelijksoortige buitenlandse verenigingen in verbinding te stellen;
  • het organiseren van voordrachten door binnen- en buitenlandse deskundigen;
  • alle andere wettige middelen welke tot het doel kunnen leiden.

De leden

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie kunnen zijn artsen en andere academici met belangstelling voor de gastro-enterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering, voor het lidmaatschap in aanmerking komen. Buitengewoon lid kunnen zijn niet-academici, die beroepsmatig betrokken zijn bij de gastro-enterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering voor het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie bedraagt € 50,- per jaar. De contributienota wordt in januari van elk jaar verzonden. Na toetreding als lid ontvangt u een factuur (conform de regels is volledige contributie verschuldigd in het jaar van toetreding). Leden van de NVGE ontvangen vier maal per jaar het nieuwsbulletin.

Meer weten?

Aanmelden als lid bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op deze website.

Voor meer informatie:

Secretariaat NVGE
Postbus 657
2003 RR Haarlem
Telefoon: 023-551 30 16
E-mail: ledenadministratie@nvge.nl