Activiteiten en mededelingen

Jaarverslag NVGIC over 2012

Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie

De Nederlandse Vereniging voor GastroIntenstinale chirurgie (NVGIC) heeft het doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen. Deze doelen worden nagestreefd in samenwerking met de Werkgroepen van de NVGIC, waaronder de Werkgroep Leverchirurgie, Endoscopische Chirurgie, ColoProtocologie en Bariatrische Chirurgie. De NVGIC telde in 2012 meer dan 600 leden.

Bestuurssamenstelling

Sinds het voorjaar van 2012 bestaat het bestuur uit prof. dr. R. van Hillegersberg (voorzitter), Dr. M.I. van Berge Henegouwen (secretaris), Dr. R.M. van Dam (penningmeester), Dr. E. van der Harst, Dr. J. Heisterkamp, Dr. T.M. Karsten (leden) en Dr. H.C. van Santvoort (afgevaardigde VAGH - AIOS).

Activiteiten

Ook het afgelopen jaar organiseerde de NVGIC wederom verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten. Zo vond in januari voor de tweede keer een succesvol HPB congres plaats in het Italiaanse Madonna Di Campiglio, in samenwerking met de ‘Association of Upper GastroIntestinal Surgeons of Great Britain and Ireland’ . In het voorjaar werden de wetenschappelijke sessies van de NVGIC op de afzonderlijke vergaderingen van de NVGE en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde druk bezocht. Op de chirurgendagen was de NVGIC mede-organisator van een tweetal symposia getiteld: ‘10 Jaar Pancreatitis Werkgroep Nederland: update en toekomst’ en ‘Bevolkingsonderzoek voor het colorectaal carcinoom.’ Daarnaast heeft de NVGIC zich het afgelopen jaar ingezet voor verdere ontwikkeling en het faciliteren van certificering en normering binnen de GastroIntestinale chirurgie, en de ondersteuning van verschillende auditing programma’s die op vele terreinen binnen de GastroIntestinale chirurgie vorm krijgen.

Plannen voor 2013

Eén van de belangrijkste plannen voor het komende jaar is het optimaliseren van onderwijs en opleiding voor AIOS chirurgie die zich differentiëren in de GastroIntestinale chirurgie. Sinds kort bestaat de differentiatie binnen de opleiding Chirurgie uit een 2-jarig (in plaats van 1-jarig) traject. Er  wordt gewerkt aan een landelijk onderwijsprogramma voor de 5e en 6e jaars ‘GE-differentianten’ . De NVGIC zal hiertoe o.a. de jaarlijkse 2-daagse cursus, ‘de NVGIC-dagen’, organiseren in Zeist en zal bovendien samen optrekken met de NVGE door het cursorisch onderwijs voor AIOS MDL op te nemen in het onderwijsprogramma voor de differentiatie GastroIntestinale chirurgie.
Tot slot zal de NVGIC in 2013 haar 5e lustrum vieren, met het thema: "exploring borders in GI surgery”. Op 21 maart zal het eendaagse openingscongres: “Borders & customs in colorectal surgery” plaatsvinden tijdens en gezamenlijk met de NVGE. Van 14 tot 15 juni zullen wij gezamenlijk afreizen naar Berlijn voor het thema-congres “Crossing borders in GI surgery” dat zal worden georganiseerd in samenwerking met de ‘Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie.’ Het lustrumjaar zal feestelijk worden afgesloten na het eindcongres ‘Extremes in GI surgery’ op 8 november te Amsterdam.

Namens het NVGIC bestuur,

H.C. van Santvoort, assistent-lid
M.I. van Berge Henegouwen, secretaris

Activiteiten

De NVGIC organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, mini-symposia en symposia tijdens de voor- en najaarsvergaderingen van de NVGE, alsmede tijdens de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, waaronder de Chirurgendagen. Daarnaast participeert zij actief in het verzorgen van het cursorisch onderwijs tijdens de NVGE vergaderingen. Ongeveer eens per twee jaar organiseert de NVGIC een eigen congres voor haar leden.

Vergaderingen

De NVGIC vergaderingen staan open voor alle leden van de NVGIC.