Activiteiten en mededelingen

Activiteiten

De NVGIC organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, mini-symposia en symposia tijdens de voor- en najaarsvergaderingen van de NVGE, alsmede tijdens de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, waaronder de Chirurgendagen. Daarnaast participeert zij actief in het verzorgen van het cursorisch onderwijs tijdens de NVGE vergaderingen. Ongeveer eens per twee jaar organiseert de NVGIC een eigen congres voor haar leden.

Vergaderingen

De NVGIC vergaderingen staan open voor alle leden van de NVGIC.