Lidmaatschap

Lidmaatschap Sectie Gastrointestinale Endoscopie

Het lidmaatschap van de sectie NVGE is alleen toegankelijk voor leden van de NVGE. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de sectie, of bij het secretariaat van de NVGE.