Lidmaatschap

Lidmaatschap Sectie Gastrointestinale Endoscopie

Het lidmaatschap van de sectie NVGE is alleen toegankelijk voor leden van de NVGE. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NVGE (ledenadministratie@nvge.nl