Proefschriftsponsoring

Sponsoring drukkosten proefschrift

Tijdens de huishoudelijke Vergadering van de Sectie Experimentele Gastroenterologie van 4 oktober 2002 is officieel besloten tot ondersteuning van proefschriftdrukkosten te komen voor sectieleden zolang de financiële middelen van de sectie toereikend zijn. Naast een compensatie van de drukkosten door de NVGE van  €500,- wordt door de sectie SEG nog eens €250,- beschikbaar gesteld.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De aanvrager is minimaal twee jaar lid van de Sectie Experimentele Gastroenterologie.
 • De aanvrager is een experimenteel onderzoeker (AIO, ANIO, OIO, AIOS, ANIOS of bursaal).
 • De aanvrager heeft als 1e auteur ten minste tweemaal een uit het onderzoek voortgekomen abstract gepresenteerd (als poster of oral presentation) tijdens de bijeenkomsten van de DEGH.
  • Het verzoek tot ondersteuning dient te worden ingediend bij de secretaris van de Sectie, met vermelding van het volgende:
  • Voorafgaande doctoraal studie (medische biologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, etc)
  • ingangsdatum van het sectielidmaatschap en
  • datum en titel van de gepresenteerde dan wel ingediende abstracts.
 • Schriftelijke vermelding van de steun moet worden opgenomen in het proefschrift (Printing of this thesis was financially supported by the Section Experimental Gastroenterology (SEG) of the Netherlands Society of Gastroenterology (NVGE)), echter niet als een losse bijlage. Aan de SEG moet een verklaring worden verstrekt waaruit blijkt dat het geld ook daadwerkelijk aan de drukkosten wordt besteed. Hierbij dient een kopie van de aanvraag van een ISBN-nummer voor het boekje te worden bijgesloten.
 • Het is niet toegestaan om tegelijkertijd bij de NVH, of andere Secties welke aangesloten zijn bij de NVGE, ondersteuning te verkrijgen.
 • De aanvraag moet worden gedaan in het jaar dat het proefschrift wordt gepubliceerd.
 • Tot betaling zal worden overgegaan nadat de secretaris 1 exemplaar van het proefschrift en een korte samenvatting van het proefschrift voor plaatsing op de website heeft ontvangen.

Download Aanvraagformulier

Toekenningen 2012

In 2012 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

 • Elvira Bakker voor haar proefschrift: “Novel aspects of Wnt signaling in intestinal development and cancer”, onder leiding van promoter Prof. dr. E.J. Kuipers en co-promoter dr. R. Smits.
 • Margot Fijlstra voor haar proefschrift: "Nutrient digestion and absorption during chemotherapy-induced gastrointestinal mucositis in the rat", onder leiding van promotors Prof. dr. E.H.H.M. Rings, Prof. dr. H.J. Verkade, Prof. dr. E.S.J.M. de Bont en co-promotor Dr. W.J.E. Tissing. 
 • Froukje Verdam voor haar proefschrift: "The role of the intestine in obesity and its co-morbidity", onder leiding van Prof. dr. W.A. Buurman, Prof. dr. J.W.M. Greve en co-promotor Dr. S.S.M. Rensen
 • Simone Wolfkamp voor haar proefschrift: "Inflammatory Bowel Diseases: Correlating the genotype to the clinical and immunological phenotype".
 • Mariëtte Y.M. van der Wulp voor haar proefschrift: "Towards novel strategies to improve lipid homeostasis – targeting the intestine", onder leiding van Prof. dr. H.J. Verkade, Prof. dr. A.K. Groen en Prof. dr. E.H.H.M. Rings
 • Joep Grootjans voor zijn proefschrift: "Life and death at the luminal mucosal interface: a new perspective on human intestinal ischemia-reperfusion", onder leiding van Prof. dr. C.H.C. Dejong en Prof. dr. W.A. Buurman.

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002