Proefschriftsponsoring

Sponsoring drukkosten proefschrift

Download hieronder het aanvraagformulier voor proefschriftsponsoring van de NVGE / SEG.

Download Aanvraagformulier Proefschriftsponsoring NVGE / SEG


Tijdens de huishoudelijke Vergadering van de Sectie Experimentele Gastroenterologie van 4 oktober 2002 is officieel besloten tot ondersteuning van proefschriftdrukkosten te komen voor sectieleden zolang de financiële middelen van de sectie toereikend zijn. Naast een compensatie van de drukkosten door de NVGE van  €500,- wordt door de sectie SEG nog eens €250,- beschikbaar gesteld.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De aanvrager is minimaal twee jaar lid van de Sectie Experimentele Gastroenterologie.
 • De aanvrager is een experimenteel onderzoeker (AIO, ANIO, OIO, AIOS, ANIOS of bursaal).
 • De aanvrager heeft als 1e auteur ten minste tweemaal een uit het onderzoek voortgekomen abstract gepresenteerd (als poster of oral presentation) tijdens de bijeenkomsten van de DEGH.
  • Het verzoek tot ondersteuning dient te worden ingediend bij de secretaris van de Sectie, met vermelding van het volgende:
  • Voorafgaande doctoraal studie (medische biologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, etc)
  • ingangsdatum van het sectielidmaatschap en
  • datum en titel van de gepresenteerde dan wel ingediende abstracts.
 • Schriftelijke vermelding van de steun moet worden opgenomen in het proefschrift (Printing of this thesis was financially supported by the Section Experimental Gastroenterology (SEG) of the Netherlands Society of Gastroenterology (NVGE)), echter niet als een losse bijlage. Aan de SEG moet een verklaring worden verstrekt waaruit blijkt dat het geld ook daadwerkelijk aan de drukkosten wordt besteed. Hierbij dient een kopie van de aanvraag van een ISBN-nummer voor het boekje te worden bijgesloten.
 • Het is niet toegestaan om tegelijkertijd bij de NVH, of andere Secties welke aangesloten zijn bij de NVGE, ondersteuning te verkrijgen.
 • De aanvraag moet worden gedaan in het jaar dat het proefschrift wordt gepubliceerd.
 • Tot betaling zal worden overgegaan nadat de secretaris 1 exemplaar van het proefschrift en een korte samenvatting van het proefschrift voor plaatsing op de website heeft ontvangen.

Toekenningen SEG 2023

In 2023 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2022

In 2022 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2021

In 2021 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2020

In 2020 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2019

In 2019 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2018

In 2018 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2017

In 2017 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2016

In 2016 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan:

Toekenningen 2015

In 2015 werd een financiële bijdrage voor de drukkosten van het proefschrift gegeven aan: