Activiteiten en mededelingen

Activiteiten SEG

De wetenschappelijke vergaderingen van de Sectie Experimentele Gastro-Enterologie staan open voor zowel leden als niet-leden van de NVGE. Allen die deze vergaderingen van de Sectie Experimentele Gastro-Enterologie willen bezoeken dienen ingeschreven te zijn voor de voorjaarvergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie.

Wetenschappelijke Vergaderingen en International Teaching Session

De Sectie Experimentele Gastro-enterologie organiseert samen met de basale sectie van de Nederlandse vereniging voor Hepatologie 1 x per jaar in het voorjaar een wetenschappelijke vergadering. Deze Dutch Experimental Gastroenterology and Hepatology (DEGH) meeting, vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie. Uit de ingediende abstract worden vrije voordrachten en posters geselecteerd die tijdens de twee congresdagen worden gepresenteerd. Aan de beste voordrachten en posters zijn prijzen verbonden.

Tijdens deze DEGH meeting verzorgt de SEG "(Inter)national Teaching Sessions" waarbij een actueel onderzoeksonderwerp nader wordt belicht door (inter)nationale experts op een wijze die zowel voor onderzoekers als voor maag-darmartsen uitdagend en informatief is.