Reisbeurzen

Reisbeurzen Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)

Opleiding - Reisbeurs NVGIC

Jaarlijks worden er 5 reisbeurzen tot een maximum van € 1000,- per beurs beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC).
AIO's in hun differentiatiejaar Gastro-Intestinale Chirurgie en CHIVO's Gastro-Intestinale Chirurgie kunnen hiervoor in aanmerking komen met als voorwaarde dat zij 1 jaar lid zijn van de NVGIC. Het doel is een extra bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en daarmee aan de ontwikkeling van de Gastro-Intestinale Chirurgie in Nederland.

Beurzen kunnen alleen worden aangevraagd voor internationale cursussen in de Gastro-Intestinale Chirurgie, zoals de Cleveland Clinic Course (Fort Lauderdale, Florida USA) of een van de meerdaagse cursussen in het St. Mark's Hospital (London GB), maar ook andere cursussen kunnen aangedragen worden. Congressen worden uitgesloten. Deze beurzen worden niet voor reeds bezochte cursussen beschikbaar gesteld.

Aanvragen voor een beurs met hierin uw motivatie, vergezeld van uw C.V. en klinische en wetenschappelijke activiteiten en reisdoel, dienen twee maal per jaar te kunnen worden ingezonden met de volgende deadlines:1 januari 2013 en 1 juli 2013. Voor deze data dienen deze in het bezit te zijn van de NVGIC, t.a.v. Margo Voogt-van de Hoef, via email: nvgic@nvvh.knmg.nl.

R.M. van Dam,
penningmeester NVGIC