Lidmaatschap

Lidmaatschap Sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG)

Het lidmaatschap van de Sectie Experimentele Gastroenterologie  biedt een aantal zeer aantrekkelijke voordelen. Zo kunnen basale onderzoekers, onder voorwaarden, financiële ondersteuning in het drukken van hun proefschrift krijgen van de NVGE (zie onder kopje NVGE en submenu-item proefschriftsponsoring) en daarnaast aanvullende proefschriftsponsoring via onze sectie (zie link hierboven).
Daarnaast worden bij elke vergadering van de sectie de hoogst beoordeelde voordracht en de beste poster beloond met een memorabele prijs. Deze voordelen zijn er nu naast de bestaande algemene NVGE regelingen zoals de mogelijkheid tot het verkrijgen van een reisbeurs via de NVGE. Voor informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een reisbeurs zie hoofdmenu van deze website.

Lidmaatschap voor de sectie kan per email worden aangevraagd via secretariaat@nvge.nl. Voorwaarde is wel dat men lid is van de NVGE.

Membership SEG

Membership of the Section Experimental Gastroenterology (SEG) of the Netherlands Society of Gastroenterology (NVGE) is open to basic researchers and clinicians who are interested in keeping abreast of the latest research into Hepato-Gastroenterological disorders – whether the interest is as professional or from a scientific/academic standpoint.

Membership is of particular interest to PhD students:

  • You will be eligible for financial support to get your thesis printed;
  • You may compete for the best abstract awards;
  • Travel grants may be made available for international meetings.

For more detailed information and conditions please consult your supervisor or the SEG secretary.

Voordelen lidmaatschap

Sponsoring drukkosten proefschrift

Tijdens de huishoudelijke Vergadering van de Sectie Experimentele Gastroenterologie van 4 oktober 2002 is officieel besloten tot ondersteuning van proefschriftdrukkosten te komen voor sectieleden zolang de financiële middelen van de sectie toereikend zijn. 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De aanvrager is minimaal twee jaar lid van de Sectie Experimentele Gastroenterologie.
  • De aanvrager is een niet-medische onderzoeker, AIO, OIO of bursaal.
  • De aanvrager heeft als 1e auteur ten minste tweemaal een uit het onderzoek voortgekomen abstract gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten van de Sectie Experimentele Gastroenterologie, danwel ingediend ter presentatie maar afgewezen gekregen.
  • Het verzoek tot ondersteuning dient zowel schriftelijk als via e-mail te worden ingediend bij de secretaris van de Sectie, met vermelding van de ingangsdatum van het sectielidmaatschap en datum en titel van de gepresenteerde dan wel ingediende abstracts.
  • Er wordt een bedrag van EUR 250,= beschikbaar gesteld. Schriftelijke vermelding van de steun moet worden opgenomen in het proefschrift (Printing of this thesis was financially supported by the Section Experimental Gastroenterology (SEG) of the Netherlands Society of Gastroenterology (NVGE)), niet als een losse bijlage. Verklaring moet worden verstrekt dat het geld ook daadwerkelijk aan de drukkosten wordt besteed. Hierbij dient een kopie van de aanvraag van een ISBN-nummer voor het boekje te worden bijgesloten.
  • Het is niet toegestaan om tegelijkertijd de NVH en van andere Secties of aan de NVGE gerelateerde organisaties ondersteuning te verkrijgen.
  • Tot betaling zal worden overgegaan nadat de secretaris 4 exemplaren van het proefschrift en een korte samenvatting van het proefschrift voor plaatsing op de website heeft ontvangen.