Sectie Kinder-MDL

                                                             LOGO NVGE kinder mdl.jpg

Informatie

De sectie kinder-MDL bestaat al sinds meer dan vijfentwintig jaar als sectie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). In de loop van 2001 is de sectie tevens toegetreden tot de NVGE.

Doelstellingen

De sectie kinder-MDL stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten en onderwijs en onderzoek op dit gebied te bevorderen. Daarnaast wordt ook de bevordering van onderwijs en onderzoek op het gebied van de voeding nagestreefd.

De sectie kent actieve werkgroepen die op de vragen ingaan die binnen de sectie leven. Op dit moment functioneren onder meer de werkgroepen chronische inflammatoire darmziekten, hepatitis B en parenterale voeding. Dit moet leiden tot bundeling van kennis en consensusontwikkeling aangaande diagnostiek en behandeling van kindergastro-enterologische aandoeningen. Daarnaast biedt deze opzet een unieke mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van onderzoek tussen academische en niet-academische ziekenhuizen. Dit leidt regelmatig tot de publicatie van de zo tot stand gekomen richtlijnen.