ESGE

Toezending Endoscopy en Dual Membership European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Middels het NVGE-ESGE 'dual membership' is het mogelijk om u te verzekeren van toezending van Endoscopy. U wordt dan voor een gereduceerd tarief meteen volwaardig lid van de ESGE, en ook daar zitten voordelen aan: Zo krijgt u toegang tot de website van Endoscopy, wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwe richtlijnen die door de ESGE worden opgesteld en zijn er kortingsmogelijkheden op door de ESGE georganiseerde activiteiten en workshops.

Voorwaarden

Aan het dual-memberschip ESGE is een aantal voorwaarden verbonden:

  • uitsluitend voor NVGE-leden
  • alleen mogelijk bij afgeven van automatische incasso voor het innen van contributie NVGE gelijktijdig met het dual membership ESGE 
  • lidmaatschap geldt voor het hele jaar en wordt stilzwijgend verlengd
  • aanmelden voor 15 december; opzeggen kan daarna steeds per kalenderjaar (voor 1 december) via het NVGE-secretariaat (ledenadministratie@nvge.nl).

Bent u al NVGE lid?

Mocht u al lid zijn van ESGE dan kunt u dit via ons secretariaat omzetten naar het dual membership, stuur het machtigingsformulier naar ledenadministratie@nvge.nl. De NVGE kan u per 1 januari van het volgende jaar aanmelden.

Bent u op dit moment nog géén NVGE lid maar wilt u zich toch aanmelden voor het Dual Membership?

Het bestuur van de NVGE heeft besloten om geïnteresseerden hierin tegemoet te komen, door gelijktijdige aanmelding voor het NVGE én ESGE lidmaatschap mogelijk te maken. U kunt zich aanmelden voor het Dual Membership door het aanmeldingsformulier in te vullen en voor 15 december a.s. in te sturen.

De contributie ad € 200,- zal in januari geïncasseerd worden. Dit heeft te maken met het feit dat de NVGE de afdracht voor de abonnementen in januari aan de ESGE moet overmaken. Het afgeven van automatische incasso is daarom verplicht.