Netherlands Society of Parenteral and Enteral Nutrition

 

                                                         NESPENlogoklein.jpeg

Informatie

De 'Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition' (NESPEN) is een zelfstandig werkende sectie van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE).
De sectie is ontstaan uit de vroegere sectie voeding en metabolisme (SVEM). Deze sectie is in 2001 overgegaan in NESPEN.

 

Doelstellingen

NESPEN stelt zich tot doel het bevorderen van kennis en de toepassing van deze kennis betreffende klinische voeding en metabole ziekten alsmede de onderlinge beïnvloeding van voeding, voedingsstoffen en door (ziekte ontregelde) metabole processen. NESPEN richt zich hierbij op een multidisciplinaire doelgroep: medici, pre-klinici, apothekers, voedingskundigen, diëtisten, (voedings)verpleegkundigen en overige academici die geïnteresseerd zijn in voeding in zijn breedste toepassing.

→ Click here for NESPEN information in English.