Sectie Gastrointestinale Endoscopie

                                                         LOGO NVGE gastroendo.jpg

Doelstellingen

De sectie endoscopie van de NVGE heeft twee doelstellingen.

  • Ten eerste heeft de sectie endoscopie een onderwijskundige taak: het beoogt de endoscopische vaardigheden en de kennis omtrent aan endoscopie-gerelateerde onderwerpen te bevorderen.
  • Daarnaast heeft de sectie zich ten doel gesteld endoscopie-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek in Nederland in de breedte te stimuleren.