PhD Netwerk

Het PhD netwerk van de NVGE is een werkgroep binnen de NVGE en is opgericht in de zomer van 2021.

Doelstellingen

1. Het geven van een stem aan PhD studenten binnen de NVGE.
2. Bevorderen van saamhorigheid tussen alle promovendi die zich bezighouden met MDL-gerelateerd onderzoek in NL.
3. Informeren van promovendi over belangrijke onderzoeks-gerelateerde zaken.

Bestuur en contactpersoon
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Drs. A. (Ayla) Thijssen, voorzitter, Maastricht UMC+

Drs. Q.N.E. (Querijn) van Bokhorst, secretaris, Amsterdam UMC

Drs. E.L.S.A. (Elsa) van Liere, commissaris extern, Amsterdam UMC

Drs. A.M. (Anke) Onnekink, commissaris communicatie, Leids UMC

Drs. E.H. (Elyke) Visser, commissaris communicatie, Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

Emailadres: nvgephdbestuur@gmail.com

Nieuwsbrieven

April 2023 - Word jij ons nieuwe bestuurslid?
Januari 2022