PhD Netwerk

Het PhD netwerk van de NVGE is een werkgroep binnen de NVGE en is opgericht in de zomer van 2021.

Doelstellingen

1. Het geven van een stem aan PhD studenten binnen de NVGE.
2. Bevorderen van saamhorigheid tussen alle promovendi die zich bezighouden met MDL-gerelateerd onderzoek in NL.
3. Informeren van promovendi over belangrijke onderzoeks-gerelateerde zaken.

Bestuur en contactpersoon
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Drs. A.M. (Anne) van der Waaij, voorzitterUMCG, Groningen
Drs. A. (Ayla) Thijssen, secretaris, MUMC, Maastricht
Drs. A.M. (Anke) Onnekink, commissaris communicatie, LUMC, Leiden
Drs. E.L.S.A. (Elsa) van Liere, lid, Amsterdam UMC, Amsterdam
Drs. F. (Fleur) Marijnissen, lid, Erasmus MC, Rotterdam

Emailadres: nvgephdbestuur@gmail.com

Nieuwsbrieven

April 2023 - Word jij ons nieuwe bestuurslid?
Januari 2022