ANBI

De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u de gegevens die in het kader van deze ANBI-status openbaar gemaakt moeten worden.

Downloadbare documenten:

Jaarverslagen NVGE en secties: 

Financiële jaarverslagen NVGE: 

Publicatieplicht ANBI algemeen:

Bestuurssamenstelling:

Pagina bestuur

Beloningsbeleid van de instelling:

Het beloningsbeleid van het bestuur is beperkt tot onkostenvergoeding.

Fiscaal nummer:

8055.26.602