Casuïstische conferentie

De casuïstische conferenties worden tot nader order online georganiseerd. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC's gezamenlijk. 
 
Aankomende casuïstische conferenties in 2023:
 
16 mei | Locatie: online vanuit de studio | Download programma 
7 november | Locatie: online vanuit de studio | Programma volgt | Inschrijven
 
Dit is een door de NVMDL vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een (online) presentielijst te tekenen.