Casuïstische conferentie

De casuïstische conferenties worden tot nader order online georganiseerd. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC's gezamenlijk. 
 
Casuïstische conferenties in 2022:
Dinsdag 17 mei 2022
 
Dinsdag 1 november 2022 
Programma volgt | Aanmelden
 
Dit is een door de NVMDL vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een (online) presentielijst te tekenen.