Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit

                                                               LOGO NVGE neuro gastroe.jpg

Doelstelling

De sectie Neurogastro-enterologie en Motiliteit stelt zich tot doel het bevorderen van kennis betreffende basale en klinische aspecten van maag-darmfuncties wat betreft motoriek, sensoriek en neuroregulatie.
Tevens beschouwt de sectie het toepassen van kennis op het gebied van neurogastro-enterologie en motiliteit en het implementeren van deze kennis in de klinische praktijk ook tot een van haar taken.

Alle leden van de Sectie Neurogastroenterologie en Motoriek zijn automatisch ook lid van de overkoepelende European Society of Neurogastroenterology & Motility (ESNM). De Sectie is vertegenwoordigd in het bestuur van de ESNM. De ESNM heeft een inbreng bij de opstelling van het programma van de UEG week en organiseert elke twee jaar een internationaal Neurogastroenterologie-congres, samen met haar Amerikaanse en Aziatische zusterverenigingen.

logo-esnm-rvb.jpg