Activiteiten en mededelingen

Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken, organiseert de sectie tweemaal per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst tijdens de voorjaars- en najaarsvergaderingen van de NVGE. Daarnaast organiseert zij regelmatig klinisch georiënteerde symposia tijdens de vergaderingen van de NVGE.

Vergaderingen

De vergaderingen staan open voor alle leden van de NVGE.
Overige belangstellenden kunnen zich voor de sectievergaderingen inschrijven via de NVGE.

Jaarverslag 2011

De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit steunt wetenschappelijk gastrointestinaal onderzoek en wil klinisch belangrijke onderwerpen in de schijnwerpers zetten.
Tijdens de vrije voordrachten van de voorjaarsvergadering 2011 werden resultaten gepresenteerd van Nederlandse onderzoek, voor een klein select gehoor. Motiliteit wordt gemeten van oesofagus tot anus. Onderzoeken vonden plaats bij gezonde vrijwilligers, patiënten met reflux ziekte, ernstig overgewicht en achalasie. De wisselende resultaten van behandelingen met een cannabinoid receptor agonist, nieuwe prokinetica en probiotica op darmklachten kwamen uitgebreid aan de orde.
In de najaarvergadering 2011werd het symposium “Functional Dyspepsia, Gastroparesis and Intestinal Pseudo-Obstruction Syndromes” gehouden met wederom weer veel expertise uit Nederland en Europa. De sprekers A. J.P.M. Smout (Amsterdam), S. Kuiken (Amsterdam), J. Tack (Leuven) , J.F.W.M. Bartelsman (Amsterdam), A.A.M. Masclee (Maastricht) en R. De Giorgio (Bologna, Italy) gaven de vele toehoorders in de Brabant zaal de hedendaagse inzichten over motiliteits stoornissen van de tractus digestivus. Door middel van een paneldiscussie werd het publiek bij de discussie betrokken.

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven. De sectie steunt de European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM). De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit telt 255 leden.

Bestuurssamenstelling:

A.J.P.M. Smout, voorzitter
J.W.A. Straathof, secretaris
M.A. Benninga, penningmeester
A.J. Bredenoord
R.J.F. Felt-Bersma
D.P. Hirsch
R. van den Wijngaard