Sectie Gastrointestinale Oncologie

                                         LOGO NVGE gastro onco.jpg

Oprichting Sectie Gastrointestinale Oncologie een feit

Bij de voorjaarsvergadering 2012 is formeel de Sectie Gastrointestinale Oncologie opgericht.
Het bestuur van de NVGE heeft besloten tot oprichting nu de oncologische zorg in Nederland zich steeds verder ontwikkelt. Dit geldt zeker ook voor de gastrointestinale oncologische zorg, waarbij naast registratie van verschillende behandelingsuitkomsten van alle colorectale maligniteiten in de DSCA (Dutch Colorectal Surgical Audit), ook de registratie van deze parameters betreffende oesofagus- en maagcarcinomen in de DUCA (Dutch Upper GI Cancer Audit) gestart is. De NVvH heeft het voortouw genomen in de normering van verschillende behandelingen, en de NVMO en NVRO lijken dit initiatief nu over te nemen. Ook de NVMDL zal haar leden een voorstel omtrent de minimum eisen voor MDL-oncologische zorg doen. Het doel van de Sectie Gastrointestinale Oncologie is het bieden van een multidisciplinair platform voor wetenschappelijk onderzoek aangaande de gastrointestinale oncologie, zoals preventie, vroegdiagnostiek, palliatie, endoscopische technieken, multidisciplinaire zorg, chemotherapie, chirurgie, radiotherapie, beeldvorming en klinische en moleculaire genetica.
 

Geinteresseerden kunnen zich voor het lidmaatschap van de sectie aanmelden via een mail aan secretariaat@nvge.nl (o.v.v. naam en werkinstelling). Aan het sectielidmaatschap zijn geen aanvullende kosten verbonden.

Link naar Dutch Colorectal Cancer Group: www.dccg.nl

JAAROVERZICHT ONCOLOGISCHE CONGRESSEN:

Januari

Februari

April

Mei

Juli

September

November