Sectie Experimentele Gastroenterologie

                                                              LOGO NVGE experi gastroe.jpg

Algemene Informatie

De Sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) is een van de 8 secties van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE). De SEG, opgericht in 2007, heeft tot doel een forum te zijn voor basaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de spijsverteringsorganen. Sinds 2008 wordt hiertoe tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE samen met de sectie basale hepatologie van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie ‘the Dutch Gastroenterology and Hepatology Meeting (DEGH)’ georganiseerd. Daarnaast stimuleert de sectie basaal wetenschappelijk onderzoek en de samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen op het gebied van de gastroenterologie. Tot slot levert de sectie een bijdrage in drukkosten van proefschriften van haar leden.

Doelstelling: Basale research en het toepassen van kennis

De Sectie Experimentele Gastro-enterologie stelt zich tot doel het bevorderen van de basale research in de gastro-enterologie op een zo breed mogelijk terrein en op alle gebieden tussen gen en (dis)functie. Het bevorderen van de toepassing van die kennis rekent zij eveneens tot haar taak. Daarnaast wil zij de specifieke belangen van haar leden zo goed mogelijk behartigen.