Lidmaatschap

Lidmaatschap

U kunt hieronder het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van onze vereniging en/of de secties downloaden. Onze vereniging conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u nalezen in het privacy statement.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie kunnen zijn: artsen en andere academici met belangstelling voor de gastroenterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering, voor het lidmaatschap in aanmerking komen:

Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVGE

Informatie lidmaatschap NVGE

Machtiging tot automatische incasso NVGE

Graag het volledig ingevulde formulier sturen naar:

Per email: ledenadministratie@nvge.nl
Per post: Secretariaat NVGE, Postbus 657, 2003 RR Haarlem.

Afgeven machting voor automatische incasso jaarlijkse contributie:

Bent u reeds lid en wilt u voor het komende jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven, dan kunt u onderstaand formulier invullen en per post opsturen.

Machtigingsformulier NVGE contributie

Nadere inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen over het lidmaatschap belt u het secretariaat te Haarlem, telefoon 023 - 5513016, e-mail: ledenadministratie@nvge.nl

Opzegging:

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, eventuele opzeggingen vóór 1 december via ledenadministratie@nvge.nl