Activiteiten en mededelingen

Vergaderingen

De sectie vergadert vier- tot vijfmaal per jaar, eenmaal samenvallend met het NVGE congres. Vrijwel jaarlijks organiseert de sectie op het NVK congres een symposium. Ook voor de NVGE congressen wordt aan de regelmatige organisatie van symposia met kindergastro-enterologische invalshoek gedacht. De sectie streeft niet naar aparte sessies voor vrije voordrachten.

10 – 13 september 2014

3rd International Symposium on Pedriatric Inflammatory Bowel Disease
Locatie: De Doelen Congress Centre, Rotterdam
Tel.: 010-7043880
Fax: 010-7044737
E-mail: info@PiBD2014.com 
Website: http://www.pibd2014.com
Download hier de aankondiging