Bestuur en contactpersoon

Bestuur en leden SEG

Dr. L.J.A.C. (Luuk) Hawinkels
Leids Universitair Medisch Centrum
Voorzitter

Dr. N. (Noortje) Festen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Penningmeester

Dr. P. (Pim) Koelink
Amsterdam UMC (loc. AMC)
Bestuur

Dr. K. (Kaatje) Lenaerts
Universiteit Maastricht
Lid

Contactpersoon SEG

Dr. L.J.A.C. (Luuk) Hawinkels, voorzitter SEG
Afdeling Maag-Darm- en Leverziekten
Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten
Postbus 9600
2300 RC  Leiden
Tel.: 071-5269272
E-mail: l.j.a.c.hawinkels@lumc.nl

Voormalige bestuursleden en termijnen

Dr. Manon Wildenberg, voorzitter, 2017 - 2023
Dr. Anje te Velde, voorzitter, 2008-2016
Dr. Hans Kusters, voorzitter, 2006-2008
Dr. Hein Verspaget, voorzitter, 1997-2006

Dr. Gerd Bouma, secretaris, 2008-2016
Dr. Gerard Dijkstra, secretaris, 2002-2008
Dr. Izak Biemond, secretaris, 1997-2002

Dr. R.K. Weersma, penningmeester, 2012-2018
Prof. dr. Edmond Rings, penningmeester, 2006-2012
Dr. Hans Kusters, penningmeester, 2002-2006
Dr. Freek Zijlstra, penningmeester, 1997-2002

Dr. Ric van Tol, algemeen bestuurslid, 2006-2012
Dr. Maarten Meijssen, algemeen bestuurslid, 1997-2006

Het lidmaatschap van de SEG kan pas worden verkregen nadat men lid is geworden van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie. Onder de huidige leden van de Sectie Experimentele Gastro-enterologie treft men met name niet-medische academici, maar ook medici, met verschillende specialisaties aan uit universiteiten, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Een diversiteit aan disciplines wordt door de leden ingebracht gaande van biochemie, pharmacologie, microbiologie, chemie, moleculaire biologie, genetica, immunologie, etc., tot geneeskunde op het gebied van de maag-, darm- en leverziekten.