Links

SEG - links

Naast de Sectie Experimentele Gastroenterologie organiseren de volgende groepen ook nog wetenschappelijke bijeenkomsten betreffende basaal onderzoek in de Gastroenterologie:


Nederlandse Vereniging voor Immunologie
secretaris: Prof. Dr. Lou de Leij
E-mail: nvvi@med.umcg.nl
Website: www.nvvi.nl


Organisatoren Nederlandse Darmendag
Voor informatie zie:
www.gutflora.org/darmendag


Top Institute Food and Nutrition (TIFN)
Contactpersoon: Drs. H.J. Vergouwen
E-mail: Els van den Worm [vandenworm@tifn.nl]
Website: www.tifn.nl


Vlaamse Vereniging voor Gastroenterologie.
Contactpersoon: Prof. Dr. Gert Van Assche
E-mail: secr@vvge.be
Website: www.vvge.be


Overige links

TNO, zie www.tno.nl
Wageningen university and research center, zie www.wur.nl
Society for mucosal immunology, zie www.socmucimm.org
 

Artikel SEG 

U kunt hierbij een artikel over SEG in het themanummer "op zoek naar de sleutel: basale MDL-research" downloaden in de MAGMA december 2006 editie.

U kunt hierbij een artikel over de eerste DEGH meeting in de MAGMA van Maart 2008 downloaden