Bestuur

Overzicht bestuurleden NVGE per 01-01-2017

Prof. dr. P.D. Siersema
Voorzitter
Prof. dr. L.P.S. Stassen
Vice voorzitter
Prof. dr. C.J. van der Woude
Secretaris
Dr. W.H. de Vos tot Nederveen Cappel
Penningmeester
Prof. dr. M.A. Benninga
Bestuurslid
Dr. K. van der Linde
Bestuurslid
Prof. dr. ir. H.W. Verspaget
Toegevoegd lid bestuur NVGE
Mw. Dr. K.M.A.J. Tytgat
Namens de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Dr. P. van Duijvendijk
Namens de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie
Dr. J.M. Vrolijk
Namens de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
Prof. dr. B.L.A.M. Weusten
Namens de Sectie Gastrointestinale Endoscopie
Mw. T. Korpershoek
Namens de Sectie V & VN MDL
Dr. G.J.A. Wanten
Namens NESPEN
Dr. J. van Dieren
Namens de Sectie Gastrointestinale Oncologie van de NVGE
Dr. M. Wildenberg
Namens de Sectie Experimentele Gastroenterologie
Prof. dr. J.C. Escher
Namens de Sectie Kinder MDL
Dr. A.E. van der Meulen-De Jong
Namens de Sectie Inflammatoire Darmziekten
Dr. A.J. Bredenoord
Namens sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit