Instructie presentatie video- en abstractsessies

Brabantzaal 1.png

Congresregistratie
Iedereen dient zich als deelnemer te registreren, óók diegenen die een abstract of video presenteren. NVGE en NVH leden ontvingen eerder een persoonlijke link om te kunnen inschrijven, niet-leden kunnen zich registreren via de NVGE website.

Ontvangst en inleveren presentatie
Bij aankomst meldt u zich bij de Faculty balie in de aankomsthal voor het ophalen van uw badge en eventuele diner bon. Daar wijzen wij u de weg naar zaal 25, waar u uw prestatie op USB-stick kunt inleveren bij de technici. 

Voertaal
Tenzij anders vermeld in het programma, worden de sessies in het Nederlands gepresenteerd.

Uw PowerPoint
Belangrijk met oog op uw presentatie:
-    Stel uw dia’s in op 16:9  
-    Neem aan het begin van uw presentatie een disclosure slide op 
-    Niet teveel tekst op uw dia i.v.m. zichtbaarheid vanuit de zaal
-    Houd u exact aan de afgesproken spreektijd

Locatie
Adres: NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven
Routebeschrijving