Voorbereiden presentatie

Belangrijke punten om te weten:

 1. U dient zich strikt te houden aan de beschikbare spreektijd. Om optimaal gebruik te maken van uw spreektijd, verzoeken wij u vriendelijk uw presentatie te beginnen met een 'dia' waarop vermeld staat: titel van de voordracht, auteurs en plaats van herkomst (e.e.a. in het Engels zoals vermeld op uw abstract). Wilt u indien de eerste auteur niet de spreker is dit tijdig aan de zaalvoorzitter melden?
 2. Om te voldoen aan de huidige eisen van openbaarmaking (CGR/IGJ) van eventuele banden met de industrie is het verzoek om een standaard ‘disclosure-slide' op te nemen in het begin van uw presentatie.
  -  Artsen die geen banden met de industrie hebben volstaan door op de eerste slide van hun presentatie ‘geen belangenverstrengeling' te vermelden.
  -  Artsen die wel banden met de industrie hebben krijgen het verzoek om de ‘disclosure-slide' naar waarheid in te vullen en in hun presentatie op te nemen.
  Klik hier voor een voorbeeld van een disclosure slide. 
 3. U kunt bij uw presentatie alleen gebruik maken van Powerpoint. Graag uw presentatie zo spoedig mogelijk na aankomst inleveren in zaal 25. De presentatie wordt hier gecheckt en kan zonodig worden hersteld (vooral bij filmpjes in een presentatie). De previewruimte wordt bemand door ICT medewerkers van Koningshof. 
 4. Ook diegenen die een abstract, poster of pitch presenteren dienen zich als congresdeelnemer in te schrijven.
 5. In verband met mogelijke wijzigingen in de programmering verzoeken wij u het tijdstip van uw voordracht te controleren in het programma, de digitale versie wordt 6 weken voor aanvang op de website gepubliceerd.
 6. De standaard afmeting van de diaschermen in NH Koningshof is 16:9

Click here for an explanation in English and an example of the disclosure slide.