Exposanten DDD

Na een lange periode van online congressen doet het ons bijzonder veel plezier dat de aankomende Digestive Disease Days van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie op woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven zullen plaats vinden. 

Standruimte
De deadline voor het reserveren van standruimte is vastgesteld op 3 juni a.s. Alle relaties hebben per e-mail het inschrijfformulier ontvangen. 

Opbouw en afbreken stands
De hallen zijn voor opbouw beschikbaar dinsdag 13 september de hele dag en avond. Het programma van de Digestive Disease Days start op woensdag 14 september, de stands moeten om 09.00 uur gereed zijn. Wilt u hiermee rekening houden bij de opbouw van uw stand? Het afbreken c.q. opruimen van de stand kan na sluiting van het congresprogramma op donderdag 15 september plaatsvinden. 

Belangrijk: op de tweede congresdag, t.w. donderdag 15 september zijn er vanwege het programma van de verpleegkundigen veel niet-beroepsbeoefenaren in de expositieruimte aanwezig. Dat betekent voor de expositie dat er geen productreclame op de stand aanwezig mag zijn en de stand zonodig op woensdagavond omgebouwd moet worden naar een corporate stand. 
Voor de niet-beroepsbeoefenaren die wellicht op woensdag aanwezig zijn – dit is niet geheel uit te sluiten – is er een aparte hospitality suite ingericht voor de pauzemomenten, waarin koffie, thee en lunch wordt geserveerd. Deze congresdeelnemers ontvangen daarover bericht.
Tot slot willen wij nog eens benadrukken dat het verplicht is om uw exposantenbadge te dragen tijdens de beide dagen van het congres. De badge zal door onze congresmedewerkers ter plaatse aan u worden uitgereikt. 

Belangrijke data /deadlines:
Reserveren standruimte: 3 juni a.s.
Inschrijven en reserveren van maaltijden voor uw standmedewerkers via het online systeem: uiterlijk 1 augustus 2022 
Reserveren van accommodatie (hotelkamers) verloopt vanaf dit jaar rechtstreeks via Koningshof: informatie daarover volgt via hen.

Voor eventuele vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via congres@nvge.nl of 023 - 551 30 16.