Casuïstische conferentie

De casuïstische conferenties worden gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC's gezamenlijk. Vanaf 18.00 uur staat een Indisch buffet gereed. U vindt de zaalruimte aangegeven op het indicatiebord in de centrale hal van het Beatrixgebouw.
 
Casuïstische conferenties in 2017: 
Maandag 13 november (aansluitend aan de voortgangstoets voor aios MDL)
Klik hier voor inschrijving.
 
Casuïstische conferenties in 2018:
Dinsdag 3 april - georganiseerd door AMC, UMCU en LUMC
Maandag 12 november - georganiseerd door Erasmus MC, MUMC en VUmc
 
Dit is een vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u ter plaatse vragen een presentielijst te tekenen.
 
Locatie van de conferentie:
Beatrixgebouw - Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon 030 - 295 59 11
 
Klik hier voor route-informatie met het Openbaar Vervoer.