Activiteiten en mededelingen

Mededelingen


Nieuwe voorzitter sectie NESPEN

Naam: Mireille Serlie
Functie: Internist-Endocrinoloog, AMC, Amsterdam

Sinds 2008 ben ik medisch verantwoordelijk voor de behandeling van patienten met darmfalen die afhankelijk zijn van totale parenterale voeding (TPV). Eerst alleen voor patienten met type 3 darmfalen, maar sinds 2011 ook voor patienten met type 2 darmfalen. Ons multidisciplinair team bestaat uit een chirurg (Prof. Dr. Marja Boermeester), een kinderarts (Dr. Merit Tabbers) en gespecialiseerde verpleegkundigen en dietisten. Ook is er een verpleegkundige in opleiding tot physician assistent op het gebied van darmfalen en TPV. Wij hebben rond de 200 volwassenen en rond de 45 kinderen in zorg en zijn door de NFU erkend als expertisecentrum type 2 en type 3 darmfalen.

Door mijn betrokkenheid bij deze patientengroep, ben ik me meer gaan verdiepen in de rol van voeding in het algemeen in de medische behandeling. Adequate voeding speelt een belangrijke rol in het herstel van de patient en vermindert het aantal complicaties en ligdagen. Dit onderdeel van de behandeling krijgt vaak nog onvoldoende aandacht. Bewustwording van het belang van op de patient toegespitste voeding is belangrijk.

Patienten met darmfalen zijn vaak afhankelijk van TPV, een enorm ingrijpende, langdurige en soms levenslange behandeling met potentieel ernstige complicaties. Door te werken met behandelprotocollen en regelmatige monitoring van de patient, proberen we patienten stabiel in de thuissituatie te houden. Voor de volwassen patienten werken we binnen Nederland samen met de darmfalencentra van het UMCN en het UMCG. Bij een indicatie voor dunne darmtransplantatie wordt een patient verwezen naar het UMCG.

Ik denk dat het nodig is dat er meer aandacht komt voor de diagnostiek en behandeling van darmfalen, maar ook voor de rol van voeding in het ziekteproces. Ik denk dat coordinatie hiervan vanuit de NVGE de aangewezen route is en ik hoop dat ik als voorzitter van NESPEN hieraan kan bijdragen.


23 maart 2018 uitreiking prijzen NESPEN ter ondersteuning onderzoek op gebied van klinische voeding en metabolisme

Proefschriftprijs
Mevrouw Dr. Kirsten van der Beek MUMC - titel proefschrift; The gut in control of health and disease: Unraveling the role of short chain fatty acids in human metabolism.
large_IMG_20180323_130238_0.jpg

Abstractprijs (bijwonen ESPEN congres Madrid 2018) 
Mevrouw: Judith Beurskens Verpleegkundig Specialist Radboud UMC - titel proefschrift: Evaluation of Quality of life and caregiver burden in home parenteral nutrition patients: a cross sectional study.

large_IMG_20180323_111239_0.jpg


Van 9-12 september 2017 was NESPEN zeer succesvol gastheer voor het ESPEN congres. 3300 deelnemers uit ruim 90 landen hebben wij verwelkomt in Den Haag. 'Innovation in Nutrition' was de slogan en dit is uitgedragen middels vele symposia, postersessies, plenaire lezingen, hands-on sessies door voedingsverpleegkunidgen en een 'meetstraat' door het Nutritional Assessment Platform.

Abstracts van deze bijeenkomst kunnen gevonden worden op:

The pdf of the Education Sessions are now available online:

http://www.espen.org/congress/congress-presentations

You will find below the link to access the abstract book that was on the USB Key:

https://wetransfer.com/downloads/c18dc62658cad3d056b1a20f69f7028820171010074223/8f23b278dfe202e7a5c56146d193c9bc20171010074223/66434b


Nutrition Day Newsletter
- nieuwsbrief maart 2017


Deelname aan activiteiten NESPEN

Wetenschappelijke vergaderingen en symposia

De NESPEN vergaderingen staan open voor alle belangstellenden. Om de vergaderingen en symposia die tijdens de Digestive Disease Days van de NVGE georganiseerd worden bij te wonen hoeft u geen lid van de NVGE te zijn. U kunt zich onder vermelding van NESPEN vergadering voor deze bijeenkomsten inschrijven bij het secretariaat van de NVGE: secretariaat@nvge.nl
De data van de Digestive Disease Days kunt u via de congresagenda op deze website terugvinden.

Presenteren van onderzoek

Indien u behoort tot de multidisciplinaire doelgroep van NESPEN bent u van harte welkom uw onderzoek te presenteren tijdens wetenschappelijke vergaderingen van NESPEN. Hiertoe dient u een abstract in te sturen volgens de richtlijnen van de NVGE. De ingezonden abstracts worden door bestuursleden van alle secties van de NVGE beoordeeld.

NESPEN abstract prijs

Tijdens de Digestive Disease Days Voorjaar zal aan de onderzoeker met het beste abstract een ESPEN travelgrant (waarde € 1.250,-) uitgereikt worden.
De wetenschappelijke programmacommissie geeft alle abstracts een waardering. Over deze waardering in relatie tot de uit te geven abstractprijs is geen discussie mogelijk. Door uw abstract onder vermelding van NESPEN in te zenden, kunt u voor deze travelgrant in aanmerking komen.

Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische voeding en metabolisme

Heeft u vragen bij uw onderzoek dat ligt op het gebied van klinische voeding en metabolisme dan kunt u contact opnemen met de secretaris van NESPEN Mw. C.F. Jonkers (c.f.jonkers@amc.nl).