Lidmaatschap

Lidmaatschap NESPEN (incl. informatie ESPEN)

 1. Medici geïnteresseerd in klinische voeding en metabolisme worden van harte uitgenodigd om lid te worden van de NVGE. Deze vereniging heeft de meeste informatie over dit onderwerp. U kunt lid worden door het invullen van onderstaand formulier.
 2. Voor niet-medici (diëtisten, (voedings)verpleegkundigen) zonder academische titel is het mogelijk een buitengewoon lidmaatschap te verkrijgen van NESPEN. Dit lidmaatschap houdt in dat men geïnformeerd wordt over de activiteiten van NESPEN. Voor deelname aan de activiteiten (symposia, congressen) gelden de reguliere tarieven. NESPEN leden kunnen reductie krijgen op toegangstarieven van symposia en congressen gericht op klinische voeding en metabolisme. 
  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: secretariaat@nvge.nl
  Let op: Vanaf 2012 is uitsluitend een gecombineerd lidmaatschap (NVGE) met ESPEN mogelijk. 
 3. Leden van NESPEN hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief (bloklidmaatschap) lid te worden van ESPEN. Via het onderstaande aanmeldingsformulier kunt u dit doen. Het individuele lidmaatschap van ESPEN kost € 120,00, het bloklidmaatschap kost € 90,00 (met ingang van januari 2018). Het bloklidmaatschap geeft dezelfde voordelen, o.a. toezending van Clinical Nutrition en korting op de inschrijving voor ESPEN. *
  Het ESPEN lidmaatschap loopt van 1 januari – 31 december. Aanmelding is mogelijk via onderstaand formulier.
 4. Uw aanmelding voor het bloklidmaatschap dient vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan ingaan blokmaatschap door het secretariaat ontvangen te zijn.
 5. De betaling kan uitsluitend via automatische incasso, u geeft hierbij uw machtiging af door het inschrijfformulier te ondertekenen.

 

* Indien u reeds lid bent van ESPEN en uw lidmaatschapsnummer nodig heeft om u voor ESPEN activiteiten in te schrijven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ledenadministratie: contact.espenmembership@gmail.com