Links

NESPEN - links

www.espen.org
De Europeese organisatie voor klinische voeding en metabolisme. Jaarlijks organiseert deze organisatie een congres met voorafgaande een educatieprogramma (life long learning – LLL). Het congres bied zowel wetenschappelijke als educatie sessies aan en er is een uitgebreide posterpresentatie. Industrie op het gebied van klinische voeding en metabolisme organiseren satelietsymposia.
ESPEN heeft een wetenschappelijk tijdschrift (clinical nutrition) waarvan ook een electronische versie sinds 2006 aanwezig is (E-pen). Jaarlijks worden diverse cursussen op gebied van klinische voeding en metabolisme georganiseerd. De organisatie is multidisciplinair. In september 2008 wordt het congres in Florence gehouden. Abstracts voor de congressen kunnen tot april voorafgaande aan het congres ingestuurd worden.

www.dvenv.nl 
DV&V staat voor Diëtisten Verpleeg- en Diëtisten Verzorgingshuizen, een Nederlands netwerk van diëtisten gespecialiseerd in voeding en diëten voor ouderen en revalidanten. op dit moment werkt DV&V mee aan de ESPEN richtlijn dysphagie).

www.nutritionday.org
ESPEN organiseert jaarlijks een meting naar ondervoeding in ziekenhuizen, op intensive care afdelingen en in verpleeghuizen. Deelname is eenvoudig, via de website kan alle informatie gevonden worden. In Nederland doen een aantal ziekenhuizen mee aan deze metingen en kunnen door de gegevens te vergelijken met andere landen een goede onderbouwing vormen voor de zorg rondom ondervoeding.

www.clinnutr.org
De Amerikaanse organisatie voor klinische voeding en metabolisme. Een vergelijkbare opzet als ESPEN alleen meer gericht op diëtisten, verpleegkundigen en (ziekenhuis)apothekers. Twee wetenschappelijke tijdschriften worden uitgegeven: JPEN (Journal of Parenteral and Enteral Nutrition) en NCP (nutrition in clinical practice).

www.nvdietist.org
Diëtisten hebben een belangrijke rol in de klinische en extramurale toepassing van de zorg rond voeding. De Nederlandse Vereniging voor diëtisten heeft veel informatie en links hierover beschikbaar. Ook over educatie op dit gebied is een actuele lijst beschikbaar.

www.stuurgroepondervoeding.nl
Sinds eind 2005 heeft Nederland een platform/stuurgroep gericht op ondervoeding. Vanuit de stuurgroep is een landelijk project gestart om vroegtijdige screening en behandeling van ondervoeding te implementeren in de ziekenhuizen. Dit project wordt momenteel uitgerold naar poliklinieken, verpleeg/verzorgingshuizen en de eerste lijnsgezondheidszorg. NESPEN is een van de initiatiefnemers van de stuurgroep en Prof. Dr. C. Mulder is voorzitter van de groep.

www.nutritionalassessment.azm.nl
Een website met praktische informatie over nutritional assessment, een belangrijke toepassing in de behandeling van de patiënt met voedingsproblematiek.

www.voedingsassistent.nl
De voedingsassistent is een belangrijke schakel in de voorziening van voeding aan patiënten. De landelijke vereniging ondersteund het werk en organiseert jaarlijks een congres.

www.mintonline.org
De site van het Nederlandse post-graduaat instituut gericht op klinische voeding en metabolisme. Prof. Dr. A.Schols is directeur en heeft tevens zitting in het bestuur van NESPEN. Er is een nauwe samenwerking van NESPEN en MINT in de invulling van de opleidingen.

https://www.nvge.nl/secties/verpleegkundigen-verzorgenden-nederland-%E2%80%93-mdl
De site van de (voedings)verpleegkundigen in Nederland. Tijdens de NVGE-dagen wordt altijd een symposium georganiseerd op gebied van voeding en verpleegkundige zorg.