NESPEN Prijs

NESPEN-proefschriftprijs

NESPEN reikt vanaf 2014 jaarlijks een prijs (groot € 500,-) uit voor het beste proefschrift op het  gebied van klinische voeding en metabolisme. Om voor deze prijs in aanmerking te komen zal het proefschrift door de promovendus ingestuurd moeten worden naar het secretariaat van NESPEN (secretariaat@nvge.nl) . De binnengekomen proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit bestuursleden van NESPEN. De inzender zal een korte samenvatting t.b.v. van de website van NESPEN (ca. 300 woorden), in persberichtstijl en begrijpelijk voor 'nietingewijden’ moeten aanleveren.
De inzender moet lid zijn van NESPEN en bij voorkeur al een keer een presentatie hebben gehouden bij een van de bijeenkomsten van NESPEN (abstractbijeenkomst, symposium). 
De ontvangen samenvattingen worden geplaatst in het proefschriftenarchief op de website van NESPEN, gelieve uw aanvraag daarom zowel schriftelijk als digitaal in te zenden.
NESPEN wil door uitreiken van deze prijs onderzoek op gebied van klinische voeding en metabolisme ondersteunen.

NESPEN-prijs voor abstracts

Tijdens de vergaderingen van NESPEN wordt traditioneel een prijs uitgereikt voor het beste abstract. De abstracts worden allereerst volgens de gebruikelijke procedure van de NVGE door de reviewers bekeken. Daarna wordt van de abstracts die zijn ingestuurd voor NESPEN, door het bestuur een aparte score gemaakt die resulteert in de uitslag voor de prijs. Vanaf voorjaar 2012 heeft deze prijs de vorm hebben van een ESPEN travelgrant (waarde € 1.250,-).
 

EERDERE PRIJSWINNAARS:

2017

Prijzen voorjaarsbijeenkomsten NESPEN
Op vrijdag 24 maart is door NESPEN een abstractbijeenkomst en symposium georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de jaarlijkse prijzen uitgereikt:
Proefschriftprijs  aan mevr. dr. Dorian Kerklaan (EMC / Gelre ziekenhuizen): could less be more? Nutritional support in critically ill children.
Abstractprijs aan dhr. drs. Rob van Gestel (MUMC) Cholestatic liver injury during critical illness: disturbed enterohepatic bile salt signaling in patients with diarrhea.