In memoriam: MDL arts Sjam Ganesh

vrijdag, 12 februari, 2021

Vanuit de maatschap in het Maasstad ziekenhuis ontving het bestuur van de NVGE het onderstaande bericht.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen ook onze collega’s in het Maasstad Ziekenhuis veel sterkte met dit verlies.

In memoriam: MDL arts Sjam Ganesh

Met grote verslagenheid berichten wij u over het overlijden op woensdag 10 februari van onze zeer gewaardeerde collega MDL-arts, medisch manager, supervisor Sjam Ganesh. Sjam werd in januari ziek en deze week bleek het gevecht niet meer te winnen. Hij is 63 jaar geworden.

Wij zijn aangeslagen door het overlijden van deze gewaardeerde en kundige arts en een warme en hartelijke persoon .

Zijn carrière begon 22 jaar geleden bij het voormalige Sint Clara Ziekenhuis, een van de voorlopers van het Maasstad Ziekenhuis. Sjam is een van de grondleggers geweest van de huidige toonaangevende MDL-zorg in de regio.

Onze gedachten zijn natuurlijk in de eerste plaats bij zijn vrouw en kinderen. Daarnaast bij alle directe en indirecte collega’s van hem.

Drs. W.W.C.G. (Wendy) Wils
Manager maatschap Interne Geneeskunde, Longziekten en MDL-ziekten