Activiteiten en mededelingen

Activiteiten 2014

Toezending Endoscopy en Dual Membership European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Sinds vele jaren krijgt een substantieel deel van u automatisch en gratis het tijdschrift Endoscopy toegezonden. Dit werd mogelijk gemaakt door een genereuze sponsoring van Tramedico.

Tramedico heeft zich echter door aangescherpte regelgeving genoodzaakt gezien om deze sponsoring te staken. U heeft dit kunnen lezen op een kaartje dat bij Endoscopy ingesloten zat. Wel heeft Tramedico in samenwerking met Thieme ervoor gezorgd dat de verzending van Endoscopy tot het eind van het jaar gegarandeerd is. Wij danken hierbij Tramedico van harte voor deze jarenlange service, en ook voor hun inspanningen om de toezending van Endoscopy tot het eind van het jaar te garanderen.

Per 1 januari 2015 is er gelukkig een mogelijkheid om Endoscopy tegen een gereduceerd tarief te blijven ontvangen. Deze mogelijkheid loopt via een gecombineerd NVGE-ESGE lidmaatschap, een zogenaamd 'dual membership'. Voor 150 euro is het mogelijk om u te verzekeren van toezending van Endoscopy. U wordt dan voor dit gereduceerde tarief meteen volwaardig lid van de ESGE, en ook daar zitten voordelen aan: Zo krijgt u toegang tot de website van Endoscopy, wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwe richtlijnen die door de ESGE worden opgesteld en zijn er kortingsmogelijkheden op door de ESGE georganiseerde activiteiten en workshops.

U heeft in juli jl. via e-mail bericht ontvangen over dit zogenaamde dual membership'. U kon aangeven of u hiervoor in aanmerking wilt komen, en of u tegen een gereduceerd tarief Endoscopy ook in 2015 wilt blijven ontvangen. Ook diegenen die tot nu toe geen abonnement ontvingen kunnen gebruik maken van het aanbod an ESGE!

Aan het dual-memberschip ESGE is een aantal voorwaarden verbonden:

  • uitsluitend voor NVGE-leden
  • alleen mogelijk bij afgeven van automatische incasso voor het innen van contributie

NVGE gelijktijdig met het dual membership ESGE (in januari 2015)

  • lidmaatschap geldt voor het hele jaar en wordt stilzwijgend verlengd
  • aanmelden voor 15 december 2014; opzeggen kan daarna steeds per kalenderjaar (voor 1 december) via het NVGE-secretariaat.

Mocht u al lid zijn van ESGE dan kunt u dit via ons secretariaat omzetten naar het dual membership (per 1 januari 2015).

U kunt zich voor het dual membership opgeven via secretariaat@nvge.nl

Namens de Sectie Gastrointestinale Endoscopie
Bas Weusten, voorzitter

Activiteiten 2011

Tijdens de najaarsvergadering op 7 oktober jl. te Veldhoven organiseerde de Sectie Gastrointestinale Endoscopie het Symposium "Bent goed genoeg?":

Sprekers:

De helft van u moet stoppen met ERCP's
Dr. E.A.J. Rauws, maag-darm-leverarts, AMC, Amsterdam

EUS: bij u of in een verwijscentrum?
Prof. dr. M.J. Bruno, maag-darm-leverarts, Erasmus MC, Rotterdam

Doet u de coloscopie bij mijn partner?
Dr. F.M. Nagengast, maag-darm-leverarts, UMC St. Radboud, Nijmegen

U kunt via de NVMDL-website (besloten deel, uitsluitend voor MDL-artsen en AIOS MDL) bovenstaande presentaties downloaden.
Ga naar MDL-website