WGO nieuws

De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie is lid van de Wereldorganisatie voor Gastroenterologie. Per lid van de vereniging wordt door de NVGE jaarlijks contributie afgedragen aan de WGO.