Subsidie Visiting Professor

Doel:

Faciliteren van een bezoek aan een Nederlandse onderzoeks-/onderwijsinstelling door een Internationaal gerespecteerd onderzoeker of clinicus. Het doel van het bezoek is overdragen van kennis, implementeren van nieuwe technieken t.b.v. patiëntenzorg of wetenschappelijk onderzoek (laboratorium).

De subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd om een clinicus uit te nodigen om een nieuwe endoscopische of operatie techniek te implementeren, of voor het geven van masterclasses/lezingen of onderwijs.

Voorwaarden:

 1. Het gaat om een internationaal gerespecteerd onderzoeker of clinicus.
 2. Gezamenlijk aanvraag vanuit ten minste twee academische centra/opleidingsregio’s. De aanvragers moeten lid zijn van de NVGE
 3. Samenwerking tussen de onderzoeksgroep van de visiting professor en een van de aanvragende Nederlandse centra ligt voor de hand. Dit is geen voorwaarde indien de visiting professor een clinicus is die komt om te assisteren bij implementatie van een nieuwe techniek.
 4. Het bezoek wordt bij voorkeur gepland rond de voor- of najaarsvergadering van de NVGE, zodat tijdens het congres ook een voordracht gegeven kan worden.
 5. Het strekt tot aanbeveling indien een perifere kliniek bij de aanvraag is betrokken.

Subsidie

De volgende kosten kunnen worden vergoed:

 1. Reiskosten: trans-Atlantisch tot € 1.500,-, binnen Europa tot € 600,-. Overige reiskosten binnen Nederland en van en naar vliegveld o.b.v. werkelijk gemaakte kosten.
 2. Verblijfskosten tot € 200,- per dag inclusief maaltijden, declaratie o.b.v. werkelijk gemaakte kosten
 3. Vergoeding voor visiting professor: max. € 250,- per dag

Het maximum bedrag voor deze subsidie is € 7.500,-

De aanvraag moet bestaan uit:

 • voorstel programma visiting professor
 • CV visiting professor
 • Korte onderbouwing voor aanvraag waarin de volgende vragen worden beantwoord:
  1. Waarom voldoet deze aanvraag aan het doel van deze subsidie? Waarom is juist deze persoon een kandidaat NVGE visiting professor. 
  2. Wat is het belang voor de ziekenhuizen/onderzoekers/clinici in Nederland die betrokken zijn bij de aanvraag?
  3. De aanvraag moet ondertekend zijn door de afdelingshoofden van de bij de aanvraag betrokken afdelingen. 

De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de NVGE en een Nederlandse expert in het betreffende aandachtsgebied, en over de beslissing om de subsidie toe te kennen kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Bij het aanvragen van de subsidie dient van te voren een gedetailleerde begroting te worden overlegd.

De subsidie wordt tweemaal toegekend, daarna volgt evaluatie over wenselijkheid om hiermee door te gaan.
 

Aanvraagformulier - Subsidie visiting professor