Gastrostart

Gastrostart-subsidie

Gastrostart verstrekt startsubsidies met een maximumbedrag van € 10.000,-. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor beginnend en innoverend onderzoek op gastroenterologisch-hepatologisch gebied en alleen ten behoeve van leden (projectleider of hoofdaanvrager) van de NVGE of NVH. Aanvragers worden gevraagd om specifiek behalve het innoverende karakter van het project, ook het risicodragende aspect (redenen waarom het onderzoek niet kansrijk is bij andere subsidiegevers) te becommentariëren.

De subsidie is bedoeld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen voorbereidend onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken, op grond waarvan een goed onderbouwd subsidieverzoek bij de MLDS of een andere subsidiegever, kan worden ingediend. Er kan geen subsidie worden aangevraagd als deze wordt aangewend om salariskosten te financieren. In principe worden er geen subsidies toegekend voor het verrichten van onderzoek of volgen van stages in buitenland. Uitzonderingen kunnen mogelijk zijn indien het zwaartepunt van het onderzoek in Nederland ligt. Beoordeling geschiedt door de Gastrostart-commissie. Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd.

De aanvrager dient binnen één jaar na toekenning van een subsidie schriftelijk verslag aan de Gastrostart-commissie uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek via gastrostart@nvge.nl. De aanvrager dient binnen 1 jaar na toekenning het subsidiebedrag te declareren.

Lees hier het overzicht van gehonoreerde aanvragen vanaf 2004.

Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 januari (gesloten), vóór 15 mei (gesloten) en vóór 1 september.
De aanvraag dient digitaal (incl. digitale handtekening) te worden ingezonden naar gastrostart@nvge.nl.
Het aanvraagformulier voor de Gastrostart-subsidie kunt u hier downloaden:

Aanvraagformulier Gastrostart in PDF
Aanvraagformulier Gastrostart in Word
 

Inlichtingen:

Secretariaat Commissie Gastrostart
Mw. M.M.C. Spronk
Postbus 657
2003 RR Haarlem
telefoon (023) 551 3016
E-mail: gastrostart@nvge.nl