Studentenprijs

NVGE Student Award

Let op: de studentenprijs is niet bestemd voor PhD studenten.

Deze prijs zal elk jaar tijdens het voor- en najaarscongres worden uitgereikt voor een door een student ingezonden abstract, dat bij de beoordeling het hoogst scoorde. Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te komen moet het daarvoor bestemde vakje bij het indienen van het abstract ’aanvinken’. De student dient de voordracht zelf te houden. Bij herhaling is er discussie geweest over de periode waarin het onderzoek is uitgevoerd. Het is met name de verantwoordelijkheid van de begeleidend/-hoofdonderzoeker er op toe te zien dat het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd in de studententijd. Het bestuur is van mening dat student-onderzoek zeker moet worden gestimuleerd maar dit onderzoek dient vóór het artsexamen te hebben plaatsgehad en is bij voorkeur niet ouder dan zes maanden.