Veldhovenbeurs

NVGE-Veldhoven beurs

Elk jaar kunnen studenten met een geaccepteerd abstract voor het voor- en najaarscongres "Digestive Disease Days" een aanvraag indienen voor een NVGE Veldhovenbeurs. De beurs betreft het volledige inschrijfgeld voor deelname aan het congres in Veldhoven. Dat wil zeggen:

  • Inschrijving voor 2 dagen (woensdag en donderdag)
  • Diner woensdagavond
  • Overnachting van woensdag op donderdag in NH Koningshof

Er zijn enkele voorwaarden gesteld aan het verstrekken van de Veldhovenbeurs:

1. De eerste auteur presenteert het abstract in Veldhoven zelf.
2. De aanvraag dient minimaal één maand voorafgaand aan het congres te worden ingediend.
3. De aanvraag kan enkel per mail, stuur hierbij uw motivatie, kopie van uw studentenkaart en acceptatiebrief van uw abstract mee.

Genoemde stukken graag toesturen  aan het secretariaat van de NVGE, via congres@nvge.nl, t.a.v. de penningmeester.

De aanvrager ontvangt via e-mail bericht over toekenning. Indien de beurs wordt toegekent dient u zich gewoon in te schrijven voor het congres via de website van de NVGE, het secretariaat zal daarna uw inschrijving verwerken als kosteloos.