Veldhovenbeurs

NVGE-Veldhoven beurs

Ook in 2017 kunnen studenten met een geaccepteerd abstract voor onze voor- en najaarsvergadering een aanvraag indienen voor een NVGE Veldhovenbeurs. Voorwaarde is dat de eerste auteur is en het abstract te Veldhoven zelf presenteert. De beurs betreft het volledige inschrijfgeld voor deelname aan het congres in Veldhoven (d.w.z. inschrijvingskosten voor twee dagen, diner en overnachting in NH Koningshof).

De Veldhovenbeurs dient minimaal een maand voorafgaand aan het congres te worden aangevraagd door inzending van een kopie van het per e-mail ontvangen acceptatiebericht en een kopie van de studentenkaart. De aanvrager dient zich gewoon in te schrijven voor het congres via de website van de NVGE.

Genoemde stukken graag digitaal toesturen  aan het secretariaat van de NVGE, via congres@nvge.nl , t.a.v. de penningmeester. De aanvrager ontvangt via e-mail bericht over toekenning.