Proefschriftsponsoring

Download hieronder het aanvraagformulier voor proefschriftsponsoring van de NVGE.

Aanvraagformulier proefschriftsponsoring NVGE


Voorwaarden NVGE-proefschriftsponsoring

De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie levert, onder bepaalde voorwaarden, een bijdrage aan de drukkosten van proefschriften t.b.v. leden van de NVGE. De voorwaarden zoals hieronder aangegeven zullen strikt worden nageleefd.

1. Lidmaatschap
De begunstigde moet op de datum van de promotie tenminste twee jaar lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. Als ingangsdatum van het lidmaatschap geldt de datum van toetreding tijdens de leden­verga­dering.

2. Functie
De begunstigde moet AIOS/OIO zijn of een positie bekleden met een vergelijkbaar salaris. Het proefschrift dient over een klinisch gastroenterologisch / gastroenterologisch-chirurgisch onderwerp te gaan. Beoordeling van de aanvraag geschiedt door het bestuur van de NVGE.

3. Promotiedatum
De aanvraag dient minimaal 3 maanden vóór de promotiedatum te worden ingediend. Aanvragen na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

4. Samenvatting
Het aanvraagformulier voor proefschriftsponsoring dient vergezeld te gaan van een korte samenvatting t.b.v. van de website van de NVGE (ca. 300 woorden), in persberichtstijl en begrijpelijk voor 'niet-inge­wijden’. De samenvatting graag als word document aanleveren.

5. Abstracts
De aanvrager heeft als eerste auteur ten minste tweemaal een uit het onderzoek voortgekomen abstract aangeboden ter presentatie op de bijeenkomsten van de NVGE.


Indien sponsoring wordt toegekend, zal een samenvatting van het proefschrift op de website worden geplaatst. De sponsoring door de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie dient in het proefschrift vermeld te worden.

Het bedrag van de proefschriftsponsoring door de NVGE bedraagt € 500,-. Door ondertekening van de aanvraag verklaart de aanvrager dat het bedrag van de proefschriftsponsoring ook daadwerkelijk aan de drukkosten van het proefschrift wordt besteed. Na ontvangst van het proefschrift zal bovengenoemd bedrag worden uitgekeerd.

Co-sponsoring door een gerelateerde vereniging (NVH, NVGIC) is niet toegestaan. Wel kan een aanvullende sponsoring van € 250,- worden aange­vraagd bij de Sectie Experimentele Gastroenterologie van de NVGE. Ook van deze sectie dient men in dat geval minimaal twee jaar lid te zijn.

De aanvrager kan het gastroenterologische karakter van het proefschrift aannemelijk maken indien:

  • hoofdstukken van het proefschrift zijn gepubliceerd in gastroenterologische tijdschriften.
  • resultaten beschreven in het proefschrift gepresenteerd zijn op gastroenterologische congressen (DDW, UEGW).
  • presentatie van (delen van) het onderzoek heeft plaatsgevonden in sessies van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie of Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie tijdens de bijeenkomsten te Veldhoven.

Wij verzoeken u één exemplaar van het proefschrift op te sturen naar het secretariaat:
Postbus 657, 2003 RR  Haarlem

Na ontvangst van het proefschrift zal uitbetaling plaatsvinden en zal de samenvatting in het juiste format op onze website worden geplaatst, zie de pagina proefschriftsamenvattingen.

Ook als u niet in aanmerking komt voor proefschriftsponsoring kunt u als lid van de vereniging een samenvatting van uw proefschrift op de website laten plaatsen.