Researchprijs

Voorwaarden

De NVGE Research Award 2024 is een competitieve prijs die talentvolle onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Researchprijs richt zich op de toekomstige groep van Nederlandse top Maag-, Darm- en Lever (MDL) onderzoekers. De prijs maakt het mogelijk om onderzoek naar eigen keuze te doen. Door dit onderzoek wordt verwacht dat vernieuwend MDL-onderzoek een impuls krijgt én dat de internationale positie van Nederlands MDL-onderzoek verstevigd wordt. Er is eenmaal per drie jaar een ronde. 

Wie komt in aanmerking

  • De aanvrager dient minimaal 3 jaar lid te zijn van de NVGE op het moment van de deadline van de aanvraag.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde kandidaten die in een Nederlandse onderzoeksinstelling werkzaam zijn.
  • Er kan maximaal 2 keer een aanvraag worden ingediend.
  • De prijs kan worden aangevraagd als u minimaal 2 jaar MDL-gerelateerd onderzoek heeft verricht op post-doc niveau.
  • U bent minimaal 2 tot maximaal 8 jaar geleden gepromoveerd (tijd van promotie tot deadline indiening). Extensie van 6 maanden per kind (voor maximaal 2 kinderen) wordt verleend voor biologische kinderen en niet-biologische kinderen voor zowel de moeder als de vader, waarbij de kinderen onderdeel moeten zijn van het huishouden.
  • De aanvraag wordt gedaan door een individuele onderzoeker.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is € 240.000,-, dit wordt in twee termijnen uitgekeerd. Na het eerste jaar zal een voortgangsrapportage moeten worden ingediend. Als de studie volgens schema verloopt, kan de tweede termijn worden overgemaakt. Er is eenmaal per drie jaar een aanvraagronde.   

Wanneer aanvragen

De deadline voor het aanvragen van de Research Award is 15 mei 2024 (17.00 uur). Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. Download flyer.

Beoordeling

Alle aanvragen worden beoordeeld door minimaal 3 beoordelaars, die afhankelijk van het voorstel uit Nederland dan wel uit het buitenland afkomstig zijn. Er kan een voorselectie plaatsvinden door het bestuur van de NVGE, indien er meer dan 10 aanvragen worden gedaan. Voorselectie gebeurt op basis van het CV van de onderzoeker (excellentie blijkend uit publicaties en andere wetenschappelijke verworvenheden zoals verkregen subsidies, nationaal en internationaal), de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoek en de relevantie van het onderzoeksvoorstel voor de MDL-wetenschap in Nederland.

Beoordelingscriteria

  • De kwaliteit van de onderzoeker
  • De kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel voor MDL Nederland

De aanvraag dient in het Engels worden geschreven en bevat de volgende onderdelen: